Några infallsvinklar på fred och
ofred i musiken och litteraturen
i Sverige från 1648 till 1809

Det svenska klavikordet
- ett folkkärt instrument sprunget
ur "Nytta och Nöje"

De flesta instrumenten genomgick under 1800-talet förändringar mot kraftigare utförande

Julen uppvisar en förunderlig bild
- en fest som genom århundraden
firats, men av mycket olika skäl

För att uppleva 1700-talets
klangvärld behöver vi använda
oss av tidens instrument

Från boklåda till musikhandel
- om 1800-talets utveckling inom notproduktionen

Få alster har betytt så mycket
som
Musikaliskt Tidsfördrif och Skaldestycken Satte i Musik

Musikaliska tidsfördriv i norra
Europa under upplysningstiden
- främst i Tyskland och Danmark