Jenny Lind, en av Sveriges största sångerskor, var ett ovälkommet
barn till en ogift mor

Om Ferdinand Zellbell den yngre,
en av Kungliga Musikaliska Akademiens grundare

Carl Stenborg, 1752-1813, sångare, hofkanslist och teaterman i det gustavianska Stockholm

Få alster har betytt så mycket
som Musikaliskt Tidsfördrif och Skaldestycken Satte i Musik

De flesta instrumenten genomgick under 1800-talet förändringar mot kraftigare utförande

Några infallsvinklar på fred och
ofred i musiken och litteraturen i
Sverige från 1648 till 1809

Musikalisk, intelligent och sensuell
-
så har hon beskrivits, Mathilda Orozco. Vem var hon?

Olof Åhlström var inte bara nedtecknare och utgivare av
Bellmans sånger och epistlar

Musikaliska tidsfördriv i norra
Europa under upplysningstiden - främst i Tyskland och Danmark

Julen uppvisar en förunderlig bild
- en fest som genom århundraden firats, men av mycket olika skäl

Få svenska skalder, om än någon,
har hyllats lika mycket som
Carl Michael Bellman

Lasse Lucidors brokiga liv och
om ett försök till att finna musik
till hans "wisor"

För att tränga in i 1700-talets musikaliska klangvärld behöver vi använda oss av tidens instrument

Det svenska klavikordet
- ett folkkärt instrument sprunget ur "Nytta och Nöje"

Från boklåda till musikhandel
- om 1800-talets utveckling inom notproduktionen

www.musiktresekler.se                                       MUSIK TRE SEKLER                            mail@musiktresekler.se      

  

Om Musik Tre Sekler och Ad Cultura                      Musik Tre Seklers Nyhetsbrev - läs mer!