Musiken i skolan på 1800-talet -
med flerhundraårig tillbakablick.
Den första av två artiklar

Musikaliska tidsfördriv i norra
Europa under upplysningstiden
- främst i Tyskland och Danmark

Från boklåda till musikhandel
- om 1800-talets utveckling inom notproduktionen

Några infallsvinklar på fred och
ofred i musiken och litteraturen
i Sverige från 1648 till 1809

Få alster har betytt så mycket som
Musikaliskt Tidsfördrif och Skaldestycken Satte i Musik

Det svenska klavikordet
- ett folkkärt instrument sprunget
ur "Nytta och Nöje"

Julen uppvisar en förunderlig bild
- en fest som genom århundraden
firats, men av mycket olika skäl

De flesta instrumenten genomgick under 1800-talet förändringar mot kraftigare utförande

För att uppleva 1700-talets
klangvärld behöver vi använda
oss av tidens instrument