Svenska Operans tillblivelse

"... första anledningen till Svenska
Operans instickelse ..." skrev
Gustaf III i en marginal

De Geers musikintressen

Charles De Geer d.ä. lade grunden
till Leufsta musiksamling redan
som tonåring på 1730-talet

Musiken i skolan - del 1 av 3

Musiken i skolan på 1800-talet.
Med flerhundraårig tillbakablick.
Den första av tre artiklar

Juletider

Julen uppvisar en förunderlig bild
- en fest som genom århundraden
firats, men av mycket olika skäl

Mot stigande tonhöjd

De flesta instrumenten genomgick under 1800-talet förändringar mot kraftigare utförande

1700-talets klangvärld

För att uppleva 1700-talets
klangvärld behöver vi använda
oss av tidens instrument

Den nykomponerade visan

Vi tittar lite närmare på den
nykomponerade visans rötter i
det sena 1700-talet

Färg och ton i musiken

Om viljan att söka samband
mellan färger och toner under
1600- och 1700-talen

Musiken i skolan - del 2 av 3

Vi tittar på vad några skol-
sångböcker berättar om musiken
i skolan under 1800-talet

Musikaliska tidsfördriv

Musikaliska tidsfördriv i norra
Europa under upplysningstiden
- främst i Tyskland och Danmark

Från boklåda till nothandel

Från boklåda till musikhandel
- om 1800-talets utveckling inom notproduktionen

Musiklivet på Södermalm

Musiklivet på Södermalm under
1600- och 1700-talen, från
kyrkan till "Conserts Spirituels"

Om fred och ofred

Några infallsvinklar på fred och
ofred i musiken och litteraturen
i Sverige från 1648 till 1809

Musiken i skolan - del 3 av 3

Sång i skola och hem
från 1880-talet - in i
"Barnets århundrade"

MT & Sk

Få alster har betytt så mycket som
Musikaliskt Tidsfördrif och Skaldestycken Satte i Musik

Det svenska klavikordet

Det svenska klavikordet
- ett folkkärt instrument sprunget
ur "Nytta och Nöje"