Mathilda Orozco

Söderländskan i Norden

 


Musiken

Ett försök till ett musikaliskt porträtt av den första kvinnliga sångkompositören av rang i Sverige. Mathilda kom som 20-åring ”av kärlek” invandrad till Sverige. Hon var uppväxt i Napoleonkrigens Italien, hennes mor var österrikiska och fadern spanjor. Mathilda lärde sig svenska språket på rekordtiden tre månader och skrev sedan sina sångtexter framför allt på svenska.


Hennes musikaliska charm som sångerska, klaver- och harpspelerska parat med hennes exotiska sydländska utstrålning satte det svenska ”kulturetablissemanget” i brand. De manliga författarna och musikerna tävlade om hennes gunst. Författaren Geijer skänkte henne smeknamnet ”Söderländskan i Norden”, i en av honom egenhändigt tonsatt hyllningsdikt.


Mathildas musik, ett 60-tal sånger, visar upp en mycket särpräglad blandning av tidens stilar och genrer, med unika lån från svensk folkmusik, fransk Chanson, italiensk Canzonetta och opera till, helt unikt, inslag av gospelliknande karaktär. Inspelningen är gjord på ett taffelklaver av Anders Söderberg från ca 1825.

 

Medverkande musiker / sångare

På skivan medverkar Anna Nyhlin, sång och Bernt Malmros, klaver.

 

Låtförteckning

1) Bernhard Crusell-Esaias Tegnér Mathilda
     - ”Uti en rosenbuske satt en näktergal” 1824 (4:37)

2) Wågen (Orden af Nicander) 1829 (2:16)

3) Afskeds önskan (Böttiger) 1833 (2:35)

4) Kärlek eller Vänskap (Romance) 1833 (3:04)

5) Erik G. Geijer ”Söderländskan i Norden” 1834 (3:45)

6) Galer Slafven (Ord af C.C.G.) 1839 (4:26)

7) Romanza dedicata al professore Rossini (Medesimo) 1839 (1:57)

8) Gioacchino Rossini Une Bagatelle (2:08)

9) Hambo Polska 1839 (1:38)

10) Negerflickans Klagan 1839 (3:42)

11) Adolf Fredrik Lindblad ”I dalen” ca 1838 (3:25)

12) Romance (fransk) 1839 (2:52)

13) StröddaTankar (Ord af Nicander) 1839 (2:22)

14) Indiansk Waggvisa (Ord af Hercule le Hardi) 1842 (2:23)

15) Du är borta (Ord af M. M.) 1842 (1:39)

16) Den Öfvergifna (Ord af Magister R. Hjärne) 1842 (3:31)

17) Illusionen (Ord och Musik af M. O.) 184? (1:48)

18) Olof Åhlström - Charlotte Cederström ”Klagan” 1803 (4:37)

19) Den Bedragne (Ord och Musik af M. Orozco Comp. 1854 Juni) (2:10)

20) Hussar-Marsch (Comp. af M. Orozco) 1854 (2:18)

21) La Serenata Contadinesca con risporta dalla Finestra
       (Musica è parole di M. O) 1854 (1:11)

22) Mazurka (manuskript) (1:53)

23) Någonstädes gumman Lenngren säger (Ord af E S-dt.) 1856 (2:32)

Total speltid 63:03

 

Texthäfte (booklet)

Till skivan hör ett musik- och litteraturhistoriskt innehållsrikt häfte med samtliga sångtexter, en längre artikel om Mathilda Orozco på svenska och en kortare på engelska samt engelska kommentarer till musiken.

 

Produktion / utgivning

Skivan är producerad av Anna Nyhlin och Bernt Malmros, Ad Cultura och gavs ut 2017 med hjälp av produktionsbidrag från familjerna Klingspor, Montgomery och Rothlind. ACNo4.

 

Provlyssna

Spår 4 Mathilda Orozco

Kärlek eller Vänskap (Romance) 1833 (3:04)

Bernt Malmros, klaver, Anna Nyhlin, sång.

 

Spår 13 Mathilda Orozco

StröddaTankar (Ord af Nicander) 1839 (2:22)

Bernt Malmros, klaver, Anna Nyhlin, sång.

 

Köpa skivan

Enklaste sättet att köpa skivan är att beställa den via mail@musiktresekler.se

eller via kontaktformuläret här på Musik Tre Sekler.
Ange ”Mathilda”, antal och underteckna med namn, adress, telefon.

Skivan kostar 60 kr inkl moms. Porto tillkommer. Faktura medföljer.


  

Bernt Malmros, klaver och Anna Nyhlin, sång. Foto Ingvar Lundkvist

Afskeds önskan. En av många i Mathildas förälskade manliga vänner, Carl Wilhelm Böttiger, fick denna dikt tonsatt av Mathilda. Privat samling

Spår 4 Mathilda Orozco

Kärlek eller vänskap (Romance) 1833

  

Talar jag i vänskaps namn till dig,

Du tror jag saknar värma;

Om kärlek inspirerar mig,

För vild jag tyckes svärma:

Emellan dessa båda låt mig icke fåfängt jagas.

En vän jag är om du vill det,

En älskare mer behagas,

hur skall det bli, hur vill du då?

välj hulda af dessa två.

   

Fastän kärleks-vingar glänsa skönt

Straxt, när han vinna vill - Dig;

Han flyger bort. - det kan bli rönt, -

Så fort, som han flög till, - Dig;

Men Vänskap, då till fots han kom,

Fantastisk flygt ej pröfvar,

Blir hemma hela dagen om,

När kärlek ute är och ströfvar.

Hur skall det bli?

Hur vill du då?

Välj, Dyra, en av dessa två.

   

Om ingendera står dig an,

Låt se, finns ej tillhanda

En konst, hur i en känsla man

Kan bådas tjusning blanda,

En känsla, som se´n i vår barm

Blir lågande och bofast,

En vänskap, liksom kärlek, varm,

En kärlek, liksom vänskap, trofast.

Låt det så bli!

Så vill jag då!

Förenom, Hulda, dessa två.  

Th. Moore.