Bon Mot juli 2022

Varje månad publicerar vi en satirisk eller på annat sätt livgivande illustration eller text.

Sommarnatten


Kanske var det som i denna fotografiska bild, tagen natten mellan den 18 och 19 juni i år 2022, Michael Choraeus år 1803, upplevde sin ”Sommarnatten”, sin ”Nattliga stund”? – inte sedd som en avbildning som vi skådar i en dåtida akvarell eller målning, färgad av konstnärens subjektiva uppfattning av verkligheten.


Choraeus för oss, i sin tre-strofiga dikt, in i sommarnattens ljuva sötma i en het förromantisk ”Storm och trängtan-stämning”, utmynnande i en förhoppning om att åter få ynnesten att uppleva en liknande stund av sublim lycka – nästkommande sommar; ”Till des en sommar mig gläder på nytt”. I Choraeus fall blev det inte så många somrar ytterligare, vilket i efterhand ger Wisan en ödesmättad innebörd.


Åhlström valde i detta ”Skaldestycke” eller ”Wisa” att till sin enkla sångmelodi skriva, ett så kallat brutet klaverackompanjemang, som väver ackordharmonierna i ett oavbrutet flöde på ett magiskt och fullständigt självklart sätt … sällan har dikt och musik gift sig på ett sådant lyckligt sätt! - Lyssna själv!


Månadens Bon Mot-bild: Sommarnatt över Brunnsviken. Foto Magnus Malmros


Äldre Bon Mots

"Sommarnatten" av Choraeus. Här framförd av Johan Christensson, tenor och Bernt Malmros, klaver. Finns som spår #19 på skivan Goda gosse glaset töm

 

Dikterna som Åhlström publicerade i Skaldestycken satte i Musik (Sk) var oftast komponerade tätt inpå en dikts tillkomst.

 

Åhlström plägade enligt hans diktarvän Valerius uppmuntra skalderna i kretsen till nydiktning av ”Visor”. Texten till Sommarnatten i boksidan nedan, som är från "Michael Choraei Samlade Skaldestycken 1815, samlade och ordnade av F. M. Franzén", skiljer sig inte från den första publiceringen av Åhlström (Sk XI:13 från 1803) annat än i några få ändringar av skiljetecken.

 

Man kan jämföra med Franzéns många ”Visor” från ungdomsåren i Åhlströms versioner i Sk som i hans samlade verk är mer hårdredigerade, ofta överslätande den ungdomligt frivolare och friskare tonen.