Bon Mot december 2023

Varje månad publicerar vi satirisk, livgivande eller på annat sätt reflekterande illustration och text

Kluvna jultraditioner

 

Wälgörenhetens Sparda Skärv är väl det sista den av Anna Maria Lenngren beskrivna, utsvävande personen, ens drömt vilja bidra till sina fattiga medmänniskors hjälp och mättnad. Denne har i stället levt på stor fot i parasitisk yppighet och skamlös prakt på lånade pengar för att sedan gå bankrutt. Det skulle inte förvåna om densamme förmodligen, i Anna Marias tankar, sedan som fågel Fenix, utan skuldkänslor, åter börja på ny kula, slutande i åter en konkurs.

 

Under 1700-talet saknas många av de sedvänjor som vi idag förknippar med julen, eller så har de haft en annan innebörd eller uttryckssätt. Tomten var i bondesamhället, vilket Sverige då utpräglat var, en grå vätte som skyddade gården. Julklappar var ursprungligen en klapp på dörren – när den öppnades hyvades vedträn in i stugan med därpå skrivna verser, ofta med välment småelaka anspelningar på mottagarna. I städernas kom klapparna gradvis att bli små julgåvor, likt de ”nippersaker” som Gustaf III for in till Stockholm från Gripsholm för att anskaffa i basarbutikerna på Norrbro för att skänka till sin hovpersonal till jul – en föregångare till dagens ”företagsjulgåvor”.


Anna Maria Lenngrens ”Juklappar” var en samling epigram med vassa meddelanden riktade till olika kategorier av människor. Dessa epigram anknyter till ”vedträtraditionen”.

 

1700-talet var fortfarande en tid när sociala skyddsnät, ordnad av samhället, i huvudsak saknades. Man var i stort sett hänvisad till allmosor och välgörenhet. Det fanns inom skråväsendet en viss början till försäkringstankar. Inom musikerskrået bildade tex Abbé Vogler en ”Enke- och Pensionskassa” för musiker som inte kunde försörja sig längre, som bekostades av intäkterna från många av hans egna orgelkonserter.


Barnhus för föräldralösa barn uppstod, drevs och bekostades av frivilligorganisationer och sociala föreningar. Inom borgerskapet (f. d. yrkesverksamma inom näringar i städer) organiserades och inrättades ”gubbhus” och ”änkehus” som bekostades genom donationer av privatpersoner.


Inom vissa statliga yrkesområden kunde en viss pension ingå i tjänsten som förmån. Denna fick man dock ofta fick strida hårt för, i akt och mening att komma till åtnjutande av. Olof Åhlström fick tex komma in med upprepade skrivelser till kung Carl XIV Johan Bernadotte om att få ut en av Gustaf III utlovad pension som senare skulle utbetalas i kompensation för arbete som musiklärare för prins Gustaf Adolf under 10 års tid under 1780-talet.

 

Bords-Wisan "Jul-Aftonen" (ur Musikaliskt Tidsfördrif) förmedlar omtanke om de svaga och utsatta, förnöjsamhet att kunna äta sig mätt i medmänsklig samvaro, samtidigt som den därigenom uttrycker mild kritik mot överkonsumtion och överdriven flärd.


Läs mer om jultraditioner i vår artikel: Juletid - Traditioner med många och uråldriga rötter i olika kulturer och religioner


Äldre Bon Mots


Dikt av Anna Maria Lenngren

 

Julklappar
(den sista av elva små elaka epigram)

 

Till en banqueroutier*
Ni, som, att likna matadorer,
Med yppighet och skamlös prakt
Er själv så plötsligt ödelagt
Och narrat edra kreditorer!
Er julklapp blir, det vare sagt,
Mitt och allt ärligt folks förakt.

 

* bankrutt

Jul-Aftonen, Anna Nyhlin, sång och
Bernt Malmros, på taffelklaver av J. Söderberg, Stockholm (vinjettbildens klaviatur). Finns som spår #7 på skivan Gustaviansk juletid

Jul-Aftonen

 

O du, som svingar dig i Spåren
af årets flygtande behag.
Du älskling af de Späda åren;
var helsad festligt Sköna dag!
Tänd i hvart tjäll* af Christna Jorden, förnöjsamhetens höjda bloss,
Sprid skämtet kring de digra borden,
med skänkerna du bär till oss.

 

Då Tidens Gud förbi oss jagar;
I bilden af ett vingadt år,
Du, en af lifvets högtidsdagar, Wälkommen åter i dess Spår;
Den sjukes Spis låt hoppet krydda,
Belöna idoghetens värf;
Fördubbla i den armes** hydda, Wälgörenhetens Sparda Skärf!

 

*hus, boning ** fattiges

Anna Maria Lenngren


Skivan Gustaviansk Juletid finns i ett förmånligt erbjudande bland
Musik Tre Seklers skivor