"Bon Mot" april -20

Carl August Ehrensvärd tecknar här djur med mänskliga drag i form av tre musikanter: ett fiolspelande sto, en klavikordspelande tjur och ett sjungande åsnesto. Tosterup, 1790-taletCarl August Ehrensvärd


Ehrensvärd föddes den 5 maj 1745 och var son till Augustin Ehrensvärd, fältmarskalk, skapare av skärgårdsflottan och Sveaborgs fästning. Carl August var från 8 års ålder av fadern bestämd för krigaryrket och skrevs in som kadett vid artilleriet. Han växte upp på byggarbetsplatsen Sveaborg och lärde sig som alla officerare att teckna, fäkta och dansa.


De konstnärliga och vetenskapliga studierna tog med tiden överhanden. Speciellt tecknandet blev Ehrensvärds stora passion resten av hans liv. Ehrensvärds studieresa till Italien resulterade i en mycket intressant, rikt illustrerad bok, ”Resa til Italien 1780. 1781, 1782 – Skrifven 1782 i Stralsund 1782”, tryckt i Stockholm 1786. Efter sin anställning vid Amiralitets-ämbetet 1784-90 med uppgift att bygga upp flottan i Karlskrona, drog sig Ehrensvärd tillbaka efter att ha begärt avsked och slog ner bopålarna på gårdarna Dömestorp vid Laholm och Tosterup vid Tomelilla för att försöka bedriva mönsterjordbruk.


Johan Tobias Sergel och Ehrensvärd hade ett speciellt sätt att kommunicera, både då de satt vid samma bord och när de var tvungna att brevväxla. De excellerade nämligen i att bräcka varandra med dråpliga och ofta starkt satiriska och drastiska teckningar. Ehrensvärd var mycket fascinerad av mänskliga fysionomier och ansiktsuttryck. Här på denna snabbteckning uppträder tre djur med mänskliga drag, visande typiska kroppsspråk för musiker.


Ehrensvärd dog den 21 maj 1800 i Örebro, på väg till riksdagen i Norrköping.Äldre "Bon Mot"