Bon Mot september 2022

Varje månad publicerar vi en satirisk eller på annat sätt livgivande illustration eller text.

Anna Nyhlin 1971 - 2021

Några minnesord av Bernt Malmros

 

Anna Nyhlin - några minnesord med anledning av att det är ett år sedan Anna, den 12 september kl. 22:27 lämnade oss och passerade in i evigheten. Hon gjorde det på sin 50-årsdag som hennes vänner och anhöriga hade tänkt som ett födelsedagsöverraskningsfirande hemma hos henne och förberett av hennes livskamrat Tom Beimel.


Jag ska här, ett år senare teckna ner några ord om Anna som den trofasta kamrat i musikens tjänst hon var för mig. Jag tror att många av hennes vänner och kolleger säkert känner igen sig i det jag här försöker att berätta. Ljudspåren här intill får bilda stommen i mina minnesord.

 

Våra musikaliska vägar gick samman för 20 år sedan vid en gigantisk 1700-talsbal som avhölls på Nordiska Museet med anledning av Stocholms stads 750-årsjubileum. Arrangörerna för detta evenemang var Anders och Anna Löfgren. Dessa tu tussade ihop Anna och mig för att göra ett gustavianskt vokalt konsertinslag under kvällen. Anna och jag repeterade in ett program med några sånger av Kraus och Åhlström ur ”Musikaliskt Tidsfördrif” plus lite annat, där jag ackompanjerade henne på min cembalo. Anna och jag synkade direkt och vi kom att fortsätta att göra så (vi var även så samstämmiga att vi kunde göra samma musikaliska ”fel” samtidigt! … även samma ”rätt” för det mesta, ofta genom spontana, simultana improvisationer som gick ihop sig på ett förunderligt sätt).

 

Vi började att arbeta fram olika konsertprogram som vi försökte lansera till hugade konsertarrangörer: ”Melankolisk Fantasi” (för världsliga lokaler) och ”Saliga Timma” (för kyrkliga dito). Titlarna som var lånade från sånger av Åhlström passade Annas och mitt kynne som hand i handske. Undertiteln var ”pärlor ur den Åhlströmska sångskatten”. Parallellt med dessa allvarliga konsertteman snickrade vi ihop program som hängde ihop med olika jubileer och historiska händelser.

2006 var ett sådant givet jubileumsår som rymde inte bara den österrikiske Mozart utan också de svenska kompositörerna och årsbarnen Kraus och Åhlström. Dessutom hade vi ju italienarna Baldassare Galuppi och Padre Martini som inte fick glömmas!


Från året 2006 har jag valt en sång ur en av de första konsertupptagningarna som Anna och jag gjorde (vi hann annars aldrig att tänka på sådana världsliga ting), ”Tre Jubilarer 250 år, Kraus - Mozart – Åhlström”, Afskedet av Olof Åhlström, textförfattaren är anonym (som nästan alltid vid tiden), men den vemodiga kärlekssorgen som här läggs i öppen dag pekar på att det är en upphovskvinna. En sång i den sorgligaste tonarten f-moll (se noterna i denna artikeln) som Anna gestaltar gripande i minsta detalj. Jag ryser.


Vi var ju ofta hänvisade till moderna pianon eller flyglar på de ställen dit vi kom för att konsertera. Det var aldrig något problem för Anna att sjunga i vilka tonhöjder som helst och jag fick försöka spela in mig på de mest möjliga och omöjliga instrument. I Trollhättan när vi hade lite ont om tid innan en konsert kom Anna på att hon inte hade hunnit ”sjunga upp sig”, men erkände lite glatt överraskad dagen efter att - ”det kanske inte alls var nödvändigt att göra det”.


2007 var det 300 år sedan Carl Linneaus föddes och vi kände att vi gärna ville lyfta fram naturens växande betydelse för 1700-talsmänniskan och samtidigt slå ett slag för Linnés banbrytande insats! Programmet kallade vi ”Sång till Naturen – musik i Linnés anda” (utrikes ”Ode to Nature - music in the spirit of Linnaeus”).


2008, på våren, hade jag äntligen låtlistan för CD´n ”Stockholmskt 1800-tal” klar. Anna, Johan Christensson, Ann Hallenberg och fyra underbara ungdomar från Birkagårdens folkhögskola hade jag i tankarna för skivan och under sommaren spelade vi in hemma hos oss på Helgö i flera sessioner. Av Annas sånger har jag valt ”Strykningsvisa” av Adolf Fredrik Lindblad till text av den tidiga kvinnosakskämpen Thekla Knös. Jag kan tänka mig att Anna njöt av att kunna blanda idyll, ironi och samhällskritik genom små sataniska skiftningar i sin röst!


2008 - 2009 lanserade vi ett program där vi ville skildra stämningar i Sverige under de 20 år som Napoleonkrigen hade rasat i Europa och som drog in Sverige i ett krig som upplöste banden med Finland. ”I Ofredens Skugga” kallade vi det. Musiken var i huvudsak komponerad av Åhlström, men en sång var komponerad av en av hans döttrar, Carolina, texterna var av diktarna Charlotte Cederström, A. G Silverstolpe, F. M. Franzén och E. Tegnér.


2010 gjorde vi ett program betitlat ”När Bernadotte kom till Sverige” med mycket musik av den nya franska vågens tonsättare och det svenska nya gardet.


2012 spelade vi då äntligen in en soloplatta som vi hade givit arbetsnamnet ”NU” efter den centrala sången med samma titel. Det är ett koncept-album med en existentiell kapitelindelning. Musiken är uteslutande av Åhlström och vi ville samtidigt visa dennes mångsidighet. Från den plattan vill jag lyfta fram sången ”Ärfarenheten” med en text som kunde varit skriven av Anna själv! Åter en anonym text, men sannolikt av en kvinna. Detta skulle två år senare bli den första skivan på eget förlag - Ad Cultura.


Anna och jag hade länge haft tankarna på att göra en ”alternativ julskiva”, en skiva som skulle spegla musiken som den kunde låta innan den nationalromantiska och kommersiella julmusikens genomslag kring sekelskiftet 1900. Då får vi åter backa till den gustavianska tiden! – det blev skivprojektet ”Gustaviansk Juletid”.


2015 var det dags att skrida till verket. Här har jag valt ett Recitativ och Aria ur en Kantat för Juldagen av dåvarande organisten (orgelnisten) i St. Jakobs kyrka, Olof Åhlström (ständigt denne Åhlström!). Vi gjorde åren efter 2015 ofta konserter med repertoar från denna julskiva. Dessutom gjorde Anna och jag, som tack för församlingens generösa lån av den 1982 återuppståndna Schwanorgeln i Mariefreds kyrka, en julkonsert med kyrkans körer.


På 1800-talsplattan från 2008 finns det ett större antal kvinnliga kompositörer representerade. Bland dessa utmärkte sig Mathilda Orozco genom sin originalitet. Nutida släktingar till Mathilda uppmärksammade Mathildas inslag på vår skiva och frågade mig om vi inte kunde göra en hel skiva med Mathildas musik. Släkten skulle bidra med ”crowd – founding” efter förmåga.


Så grep jag mig an att gå igenom hela Mathildas digra sångskatt och försöka vaska fram de mest slående och intressanta kompositionerna, framför allt med tanke på Annas röst. Vi grep oss sedan tillsammans verket an och kunde då samtidigt inte låta bli att lyfta fram några avgörande komponister i hennes beundrarkrets! – ”Söderländskan i Norden!, mfl inspirerande och inspirerade sånger. Inspirerande var också samarbetet med vår inspelningsledare Bertil Alving som under de tre hektiska dagarna våren 2017 på Helgö med Söderberbergtaffeln fick oss att känna oss så komfortabla!


Inte långt efter releasen av skivan i juni 2017 blev Anna plötsligt sjuk och en mycket svår period följde. När Anna mådde bättre kunde vi ändå genomföra flera konserter, inte bara med Mathildas musik utan också program skildrande Anna Maria Lenngrens musikaliska intima samarbete med Åhlström.


Den 13 februari 2020 hade vi releasefest för vår hemsida Musik Tre Sekler. Anna, till synes i högform, medverkade med mig i några Åhlströmsånger och vi avslutade kvällens program med ett knippe av Annas favoriter bland Mathildasångerna. Sist gjorde vi ”Någonstädes gumman Lenngren säger” från Mathildas sista opus, 1856. Vår publik hängde kraftfullt med i refrängen: ”kan det väl så underligt då vara att man längtar till en bättre värld”.

 

Bara ett par dagar senare var Coronan ett allmänt accepterat problematiskt faktum och Annas och min kontakt fick hädanefter skötas på telefon och med peppande mess … ända till det bittra slutet i september 2021.

 

Anna, min musikaliska kamrat och kämpe, du kommer alltid att vara vid min sida! Din röst finns att avnjuta genom ett stort antal ljudspår på Musik Tre Sekler. Din betydelse för vår webbplats är ovärderlig. Jag är glad att vi gjorde våra skivor, så att din fantastiska röst finns bevarad för framtiden.


Bilden ovan av Bernt och Anna är tagen av Tom Beimel


Äldre Bon Mots


Afskedet (Sk VI, 1797), Olof Åhlström, (anonym textförfattare). Konsertupptagning i Västerledskyrkan, Bromma den 2 augusti 2006 med en modern flygel som ackompanjerande instrument. Inspelning av Magnus Malmros.

 

Skuggorna samlas, nordans ande hviner  

Tungt genom öknen af min famn

Ensam jag står på sällhetens ruiner,

Och ser i ögats moln din ljusa hamn. …

 

Ej från din blick ett tyst farväl mig helsar,

Ej från din mun en afskedröst;

Omärkt du flyr: ditt trogna bröst du frälsar

Ur faran att bli fjettrad vid mitt bröst. ...

Strykningsvisa av Adolf Fredrik Lindblad (1856), text av Thekla Knös. Inspelad ”hemma” på Helgö till skivan Stockholmskt 1800-tal sommaren 2008 med en Anders Söderbergtaffel från ca 1830.

 

Ila jern, så varmt och snällt
öfver linets hvita fält,

Hvarje skrynkla plåna ut,
Hvarje veck i en minut.

Kläder hvita som en snö,
som en svan i bad på sjö,

Än i färd med fjädrars plock,
mjuka, liksom molnens flock.

 

Nu min Söndagsklädning hvit
vill jag stryka med all flit.

Får med den till kyrkan gå,
der de höga lindar stå.

Der i skuggan får jag se
dalens blyga lilja le.

I en drägt, mer fin och skär,
Mer herrlig Himlens Herre henne klär.

 

Roligt blir att lägga in

Vackra hvita tvätten min.

Något bättre dock jag vet,

Men det är min hemlighet.

Att med med gladt och trofast skick,

Att med ljus och vänlig blick

Plåna sorgens skrynkla snar
från en panna mild och klar.

Ila jern så varmt och snällt,
så varmt, så snällt!

Ärfarenheten (Sk XIV, 1806), Olof Åhlström, (anonym textförfattare).

Inspelad i konsertsalen på Musik- & teatermuseet i Stockholm den 13 februari 2012 med ett hammarklaver/flygel av Johan Söderberg, Stockholm 1806 för skivan NU (2014).

 

Jag kom i världen och jag trodde,

Att sällheten för mig var gjord;

Att där blott goda mänskor bodde,

Att löfte var ej endast ord.

Jag trodde möda var en lek -

Att vänskap var förutan svek -

Att tisteln ej bland rosor bodde.

 

Jag längre fram på banan hunnit:

Jag är bekant med ondt och godt;

Och jag med smärta alltid funnit

Den känslofulles svåra lott.

Jag ville vara hård och kall,

Som järn, som marmor och kristall;

Då mera lugn jag hade vunnit.

 

På seklers vingar flyga åren;

Nog slutar detta en gång sig.

Den svarta kistan uppå båren,

Till tålamod uppmanar mig.

Vi känna av erfarenhet,

Att efter Vinterns vidrighet,

Vi återse den blida Våren.

Kantat på Juldagen av Olof Åhlström, text av Axel Gabriel Silverstolpe. Inspelad i Mariefreds kyrka den 23 september 2015 med den 1982 av Mats Arvidsson rekonstruerade Olof Schwan-orgeln från 1786 för skivan Gustaviansk Juletid.

 

Recitativo

Ljus över mänskors barn,
som uti mörkret famla!

Se! oss är född ett barn,
en son oss given är,

som Herradömmet trygg
på sina axlar bär,

vars namn skall icke dö,
vars tempel ej skall ramla.

 

Aria & Chor

Gud! över alla Himlars öknar,
din stol av evighet är sträckt!

Din stol av evighet är sträckt
och av din spira blott en fläkt

har skingrat jordens djärva töcknar.

"//" Må dig ej våra rörda bröst
vid tjusta harpors klang besjunga,

Du kom! Du kom och himlen fick en tunga och avgrund saknade en röst."//"

Någonstädes gumman Lenngren säger (1856), Mathilda Orozco, text Elias Sehlstedt. Inspelad av Bertil Alving på Helgö 3 april 2017 med ett taffelklaver av Anders Söderberg ca 1830 i stämton a=413 för skivan Mathilda Orozco – Söderländskan i Norden.

 

Någonstädes gumman Lenngren säger

Att vår verld i all sin skröplighet

Ändå är den bästa verld vi äger

Och hon har förbannadt rätt i det,

Men då tiden trasslar in sig bara

Jorden dränks i öfverdåd och flärd,

Kan det väl så underligt då vara

Att man längtar till en bättre verld!

 

När man ser hur drulliga kometer

Näsvist hota oss till arm och ben,

När man örlös blir för krigstrumpeter

Och Vesuv ej skäms att kasta sten;

När man jemt för fattigdomens fara

Darrar som för ett Damocles svärld,

Kan det väl vara ...

 

När maschiner göra menskor flata

Wäderleken gör oss spratt på spratt

När en gränd ej skäms att heta gata

Och när pigor rätt nu gå i hatt

När en prest vill visa och förklara

Att man ej är fyra styfver värd,

Kan det ...

 

När Crediten reser sina färde

Och tar med sig mycket godt och smått;

När vi ställas i personligt värde

Under Suggan, af ett Lagutskott

När det ständigt om vi nagelfara

Osar katt uppå vår lefnadsfärd

Kan det ...