Bon Mot juni -21

Varje månad publicerar vi en satirisk eller på annat sätt livgivande illustration eller citat.

"Midsomar Dagen ...

. . . på Ladugårds järdet, 1785"


Denna bild tål att syna mer än en gång. Den vimlar sannerligen av folk och händelser. Man kan lätt förlora sig i den och fantisera kring de olika personerna och deras göranden och låtanden, denna folkliga festdag. Vädret ser ut att vara ganska stabilt denna midsommardag, även om stackmoln tornar upp sig lite bildskönt.


Från vänster i bild håller två ”ryktbarhetsgudinnor” upp Gustaf III:s monogram. Längst till höger syns två rejält stora stänger av olika traditionellt utförande. I mitten, dit vi ska fokusera musikaliskt, är en hög uppbyggnad med Wasakärve under vilken Bacchus tronar och fyra av Livregementets musiker står för dansmusiken. Här måste jag vädja till er musikaliska fantasi. Det är nämligen ingen vanlig uppställning musikanter vi ser och det finns ingen anledning att tro att Elias Martin bara hittat på den. Några inspelningar av denna ovanliga instrumentkombination har vi tyvärr inte kunnat uppbringa. I ljudspåret till höger spelas en slängpolska från Uppland. Några av paren som dansar nedanför Bacchus ser ut att dansa just en sådan slängpolska.


Så långt stämmer det. Men nu måste ni, i ert inre öra, instrumentera om polskan och ersätta fiolmelodin med en oboe eller kanske hellre den i militärmusiken kraftfullare varianten ”skalmeja”, en violoncell som spelar stödjande bastoner och ibland kanske till och med oktaverar melodin, en stor kraftfull triangel, med vad storleken skvallrar, ganska låg ton och två regementstrummor med både topp- och underskinn, spelade med hårda och korta trumstockar som ger en dov och snärtig rytm. Eventuellt har trummorna en typ av ”sejar-mattor” av rep spända mot de undre skinnen som ger ifrån sig ett dovt smattrande ljud när dessa sätts i vibration av slag mot överskinnen.


Försök nu för ert inre skapa ett eget ljudspår! 

Äldre Bon Mots


"Midsomar Dagen på Ladugårds järdet, 1785". Akvarellerad konturetsning kombinerad med mezzotint av Martin Rudolf Heland (1765-1814) efter original av Elias Martin (1739-1818). Original i Vitterhetsakademiens bibliotek

Polska från Uppland, upptecknad som No 28 i första häftet av "TRADITIONER AF SWENSKA FOLK-DANSAR", tryckt av Olof Åhlström i samarbete med Arvid August Afzelius, Stockholm 1814.

 

Här framförd av Sören Jansson och Bernt Malmros på tarm-(sen-)besträngade 1700-talsfioler. Musiken är hämtad från bildspelet "Ifrån Lofön komma vi", Stockholms läns museum, 1993

  

Skalmeja från 1600-talets slut (rörblad saknas), tillverkad av Richard Haka i Amsterdam, en av dem som levererade till svenska armén. Foto Nicholas Eastop, Scenkonstmuseet, Stockholm