HAYDN 1787 – SCHWAN 1790

Jesu sju ord på korset, Op. 51.


Världspremiärinspelning på orgel tolkat och framfört av Bernt Malmros

 

Musiken

På Olov Schwans unikt bevarade orgel från 1790 i Finska kyrkan i Stockholm framförs här Joseph Haydns berömda musik till långfredagens ”Jesu sju ord på korset”. Haydns musik blev så snabbt populär att denne lät göra en version för stråkkvartett och direkt därpå ytterligare en variant för klaver (klavikord, cembalo, hammarklaver) av det ursprungliga orkesterverket.


Klaverversionen, som ju var tänkt för hemmamusicerande i första hand, visade sig fungera utmärkt på den med musiken samtida Schwanorgeln. Det behövdes bara lite marginella ändringar i notbilden för att anpassa musiken till det större och mäktigare tangentinstrumentet orgeln, som på ett fascinerande sätt villigt närmade sig 1700-talsorkesterns klangvärld.


Inspelningen är gjord med calcanter som trampar orgelns tre stora bälgar. Inget oljud hörs med andra ord från en elektrisk fläktmotor, men ett karaktäristiskt knirkandet från trä och läder ger en extra tidstrogen upplevelse i lyssningen.

 

Medverkande musiker 

På skivan medverkar Bernt Malmros, orgel.

 

Låtförteckning 

#1 ”Introduzione” Maestoso ed Adagio (6:36)

#2 Sonata I Largo - ”Pater, dimitte illis, quia nesciunt quid faciunt” (6:54)

     - ”Fader förlåt dem, ty de veta icke vad de göra”

#3 Sonata II Grave e cantabile - ”Hodie mecum eris in Paradiso” (6:38)

     - ”Idag skall du vara med mig i Paradis”

#4 Sonata III Grave - ”Mulier, ecce filius tuus” (7:00)

     - “Se din Moder! ; Se din Son”

#5 Sonata IV Largo - ”Deus meus, Deus meus ut dereliquisti me?” (6:59)

     - ”Min Gud, varför har du övergivit mig?”

#6 Sonata V Adagio - ”Sitio” (8:28)

     - ”Jag törstar”

#7 Sonata VI Lento - ”Consumatum est” (6:37)

     - “Det är fullbordat”

#8 Sonata VII Largo - ”In manus tuas commendo spiritum meum” (5:59)

     - “Fader, I dina händer befaller jag min ande”

#9 ”Il Terremoto” Presto e con tutta la forza “Jordbävningen” (2:52)

Total speltid 58:03

 

Texthäfte (booklet) 

Till skivan hör ett innehållsrikt häfte med beskrivningar på svenska, finska och engelska av Joseph Haydns verk ”Jesu sju ord på korset”, Op. 51, 1787 och dess tolkning till orgel av Bernt Malmros samt av Olof Schwan och hans orgel från 1790 i Finska kyrkan i Stockholm.

 

Produktion / utgivning 

Inspelningen är gjord i Finska kyrkan i Stockholm. Skivan är producerad av Bernt Malmros, Ad Cultura och gavs ut 2014 med hjälp av Svenska kyrkan, Finska församlingen i Stockholm. ACNo2.

 

Provlyssna 

Spår 1 Joseph Haydn

”Introduzione” Maestoso ed Adagio (6:36)

Bernt Malmros, orgel

 

Spår 3 Joseph Haydn

Sonata II Grave e cantabile -

”Hodie mecum eris in Paradiso” (6:38) -

”Idag skall du vara med mig i Paradis”

Bernt Malmros, orgel

 

Köpa skivan

Enklaste sättet att köpa skivan är att beställa den via mail@musiktresekler.se

eller via kontaktformuläret här på Musik Tre Sekler.

Ange ”Haydn-Schwan”, antal & underteckna med namn, adress, telefon.
Skivan kostar 60 kr inkl moms. Porto tillkommer. Faktura medföljer.Bernt Malmros vid Schwanorgeln. 
Foto Thomas Schützer


Calcanter ("orgelblåsare"):

Magnus och Eva Malmros samt
Nanna Malmros och Thomas Schützer