Nathanael Schnittelbach

F. 1633 Danzig, d. 1667 Lübeck

Nathanael Schnittelbach, vars rykte som violinist ännu levde starkt på 1700-talet, var likt Baltzer, Becker, Hake och Schop representant för den nordtyska fiolspelstraditionen. Av hans kompositioner är blott ett fåtal bevarade, dessa som handskrivna stämmor i Uppsala universitetsbibliotek.

Johann Schop

F. ?/?, d. ca. 1655 Hamburg

Johann Schop var av stor betydelse för både den världsliga och den kyrkliga musiken i norra Europa. Schop verkade bl.a. som kapellmästare i Hamburg.


Axel Gabriel Silverstolpe

Född i Stockholm den 10 aug 1762, död i Stockholm den 5 sept 1816

Axel Gabriel Silverstolpe blev 1795 ledamot av Svenska Akademien Vid sitt inträde höll han åminnelsetal över sin företrädare Axel von Fersen, vilket misshagade den Reuterholmska regeringen så till den grad att Akademien stängdes ner under en tid. Silverstolpe kämpade i skrift och i handling för upplysningstidens idéer.


Silverstolpe deltog mycket aktivt i utarbetandet av den nya grundlagen av år 1809 med dess revideringar år 1810, 1812 och1815. Sina senare levnadsår ägnade han företrädesvis åt pedagogik och läroboksförfattande. Han gav ut flera läroböcker, framför allt i ”Svenska språkets stafning”.

 


Porträtt av A G Silverstolpe, gouache av Johan Erik Bolinder, Riksarkivet

Johan Gustav Simson

Född i Stockholm 1753, död i Göteborg 23 november 1787

Johan Gustav Simson var anställd i hovkapellet som violinist och repetitör. När han framträdde vid kammarkonserter spelade han huvudsakligen violoncell. Han framförde då främst egna solokompositioner. 1786 flyttade Simson till Göteborg för att leda teatermusiken där men dog året därpå. Hans änka Lovisa höll tillsammans med skådespelaren Andreas Widerberg därefter igång verksamheten. Sedan Widerberg 1790 övergått till den av Gustav III nyinrättade Kongl. Dramatiska Theatern, gav även Lovisa upp ansträngningarna att driva teatern. Förutom två Sonater för violoncell, tre stråktrios och en Duett för violin och violoncell är Simsons hela produktion försvunnen. Hans testamente omtalar ett stort antal Cellokonserter och Sonater. Kanske du återfinner dem!

Nils Lorens Sjöberg

Född i Jönköping den 4 december 1754, död i Stockholm den 13 mars 1822

Nils Lorens Sjöberg studerade i Lund. Det var tänkt att han skulle bli präst, men ett misslyckat predikoförsök ändrade hans beslut till förmån för den världsliga banan. 1781 kom han till Stockholm och blev uppmuntrad som pristagare i det vittra sällskapet Utile Dulci för sitt "Ode till Jordbrukaren".


Sjöberg invaldes i Svenska Akademien och arbetade delvis som fast anställd vid Stockholms Posten. Sjöbergs diktning hyllar upplysningens ideér: kampen mot fanatism och despoti - för människovärde och människorätt! Rousseau var hans stora föredöme och själv idoliserade han just den enkle mannen av jorden; den fria svenske bonden.Porträtt av Nils Lorens Sjöberg, silhuettbild, Svenskt biografiskt lexikon

Carl Stenborg

F. 25 september 1752, d. 1 augusti 1813 i Stockholm

Carl Stenborg var son till teaterdirektören Petter Stenborg i vilkens kompani han tidigt blev enrollerad. Carl gjorde sig även tidigt uppmärksammad som sångare och violinist för Stockholmspubliken i konsertsammanhang. Stenborg var den första svenska operans från starten 1773, ”Primo huomo” och sjöng parallellt på denna scen och på Stenborgs egen teater som höll hus på många olika scener i stan, bl.a. i Humlegården, på Eriksberg och man turnerade varje säsong ute i landet. Mängder av pjäser och komiska sångspel stod på repertoaren. Carl kom att helt ta över ledningen för teaterverksamheten vid fadern Petters död 1781. 1784 skapade Carl Stenborg en ny storteatersalong vid Munkbron. Stenborg inte bara spelade utan komponerade också mycket teatermusik till skådespel som ofta var svenska original. 1799 gick Stenborgs teater i konkurs varvid Carl tog sin familj på ändlösa turnéer runt landet.


Porträtt av Carl Stenborg, oljemålning av Ulrika Pasch, Kungliga biblioteket

Carl August Stieler

F. 17 juli 1780 Beyerfeld, Erzebirge, d. 15 april 1822 Stockholm

Stieler var ”Thoman”, dvs elev av Thomasskolan i Leipzig åren 1792-99. Thomasskolan förestods under Stielers studietid av Johan Adam Hiller (1728 - 1804), kompositör och lärare med djupa pedagogiska idéer och ambitioner som från år 1758 varit verksam i Leipzig. 1763 började han med offentliga abonnemangskonserter som sedermera blev de berömda ”Gewandhauskonserterna”. 1771 hade Hiller instiftat en sångskola där han praktiserade sina pedagogiskt radikala idéer. 1789–1801 blev han sedan Thomaskantor i Leipzig och förde på så sätt även vidare traditionen från sin berömde föregångare på posten, J. S. Bach, samtidigt som han moderniserade undervisningen. Det var alltså en progressiv tradition som Stieler skolades i.


Student blev Stieler i Leipzig 1802. Därefter var det meningen att han skulle börja teologistudier, men hans eminenta basröst upptäcktes av svensken N. v Höpken som tog honom till Stockholmsoperan. Stieler uppträdde endast en gång på scenen, då som Sarastro i Trollflöjten, men denna debut avslöjade tydligen avsaknad av sceniska anlag, varför han i stället anställdes som operans sånglärare och körmästare. 1804 komponerade han en opera, ”Korsfararne” som gjorde stor succé som höll sig kvar på repertoaren i över 40 år. Den spelades inte mindre än 141 gånger åren 1804–1845. 1809 blev han som kantor, Åhlströms kollega i St. Jakobs kyrka, tvärs över gatan från operahuset. Det skapades härmed en tradition att en operasångare också skulle åta sig kantorskapet i denna kyrka och basa över skolgossarnas sångundervisning och framträdanden.


1814 fick Stieler även hedersuppdraget att verka som sånglärare vid Musikaliska akademien. Hans ”Lärobok i de första grunderna för Musik och Sång vid undervisningen i Skolor och Gymnasier, Stockholm 1820” var ett betydande pionjärverk i Sverige.


Upp

"Allemand-Paduan-Galliard" av Schnittelbach. Här framförd av Affetti Musicali di Stoccolma. Finns som spår #15 på skivan Stockholmskt 1600-tal

"Paduan-Galliard" av Schop. Här framförd av Affetti Musicali di Stoccolma. Finns som spår #7 på skivan Stockholmskt 1600-tal

"Socratis röst från Eliseen" av Silverstolpe. Här framförd av Anna Nyhlin, sång och Bernt Malmros, klaver. Finns som spår #6 på skivan NU

"Adagio d-moll" av Simson. Här framfört av Sören Jansson, violin och Bernt Malmros, violoncell. Finns som spår #8 på skivan Stockholmskt 1700-tal

"Eldsvådan i Köpenhamn år 1795" av N L Sjöberg. Här framförd av Johan Christensson, tenor och Bernt Malmros, klaver. Finns som spår #16 på skivan Goda gosse glaset töm

"Bön - Du vill de spädas röster höra ..."
av C A Stieler. Här framförd av Nacka Musikklasser, klass 5C & D och 6D, HT 2008. Finns som spår #24 på skivan Stockholmskt 1800-tal