Äldre Bon Mots

Här samlar vi de illustrationer och texter som vi tidigare publicerat under rubriken "Månadens Bon Mot"

  

Bon Mot augusti -23

 

En mellanakt

 

Om en baksida till musiklivet i
Stockholm vid 1800-talets mitt

  

Bon Mot maj -23

 

Gustaf Adolph och Ebba Brahe

 

Gustaf III:s och J H Kellgrens
libretto fick musik av Vogler

  

Bon Mot februari -23

 

In dulci jubilo

 

Lovsångsmelodin från den kyrkliga
"Piae Cantiones" blev åter världslig

  

Bon Mots från 2022

  

Bon Mot juli -23

 

Nära

 

Lindblads "Nära" var även populär
i arr för mässingssextett kring 1900

  

Bon Mot april -23

 

"Kellgrens död"

 

Silverstolpes känslosamma dikt
tonsatt av den unge Gleismann

  

Bon Mot januari -23

 

Kungl. Operan 250 år

 

Vi tittar lite märmare på musikerna
under operans första decennier

  

Bon Mots från 2021

  

Bon Mot juni -23

 

Dans i Hammarskog

 

Erik Dahlbergs insiktsfulla skiss
med spelman och dansande allmoge

  

Bon Mot mars -23

 

Kellgren i "storm och trängtan"

 

Förnuftets förkämpe kapitulerar
inför kärlekens makt i sin diktning

  

Bon Mot december -22

 

Sotargossen

 

Adolf Fredrik Lindblads sång är en
"musikdokumentär" om barnarbete

  

Bon Mots från 2020