Äldre Bon Mots

Här samlar vi de illustrationer och texter som vi tidigare publicerat under rubriken "Månadens Bon Mot"

  

Bon Mot mars -23

 

Kellgren i "storm och trängtan"

 

Förnuftets förkämpe kapitulerar
inför kärlekens makt i sin diktning

  

Bon Mots från 2022

  

Bon Mot februari -23

 

In dulci jubilo

 

Lovsångsmelodin från den kyrkliga
"Piae Cantiones" blev åter världslig

  

Bon Mots från 2021

  

Bon Mot januari -23

 

Kungl. Operan 250 år

 

Vi tittar lite märmare på musikerna
under operans första decennier

  

Bon Mots från 2020