Äldre Bon Mots

Här samlar vi de illustrationer och texter som vi tidigare publicerat under rubriken "Månadens Bon Mot"

  

Bon Mot juni -24

Henry Fougt  . . .

 

. . . en nottryckarpionjär från

Stockholm som hjälpte Uttini

  

Bon Mot mars -24

Choraeus fredsappell 1799

 

Ett farvältal i 1700-talets sista

skälvande dagar på rimmad vers

  

Bon Mots från 2023

  

Bon Mots från 2020

  

Bon Mot maj -24

Åhlströms "vårsonat" . . .

 

. . . och Elias Martins målning får

pigga upp oss denna bistra vår

  

Bon Mot februari -24

Lifvets Vishet

 

"När girigheten grufvor sopar,

Och dock försmäktar vid sin skatt"

  

Bon Mots från 2022

  

Bon Mot april -24

Stettins belägring 1659

 

En diktad skildring på vers satt i

musik av Wendelin Schildknecht

  

Bon Mot januari -24

 

Vintervisa

 

"Rimfrost uti skägg och hår,

Fluss och emulsioner. ..."

  

Bon Mots från 2021