Bon Mot mars 2024

Varje månad publicerar vi satirisk, livgivande eller på annat sätt reflekterande illustration och text

En fredsappell 1799

 

Choraeus tal för Kongl. Akademien i Åbo den 29 november 1799


En 25-årig Michael Choraeus håller i 1700-talets sista skälvande dagar ett farvältal på rimmad vers till seklet som håller på att löpa ut.


Under 1790-talet höjdes flera diktarröster som på olika sätt för fredens talan mot krigets i sig absurda väsen och den rådande krigssituationen i Europa. Kraftfullast gör svenska akademiledamoten Axel Gabriel Silverstolpe detta i två sånger publicerade 1794 och 1795 (när Choraeus är 20 år) i Skaldestycken satte i Musik med musik av Olof Åhlström; ”Socratis röst från Eliseen” och ”Sällheten”.


Choraeus tal anknyter till denna diktartradition i sitt tal som här återges med dess inledande stycke. Han skisserar här hur detta århundrade, så drabbat och präglat av ofredens gissel, inleddes i förödande krig. För Sveriges del ”Det stora Nordiska kriget 1700 - 1721”, som resulterade i ”Den svenska Stormaktstidens” definitiva slut. Stora delar av Europa var dessutom samtidigt inblandat i diverse blodiga konflikter.


Choraeus skräder inte orden när han skildrar de många människor som drabbas så grymt av den ”blodbestänkta konsten”. Mitten av 1700-talet, dvs ”seklets middagstid” förmörkas Europa bl a av 1750-talets 7-årskrig (som Sverige med olyckligt resultat deltog i, liksom de likaså misslyckade revanschkrigen mot Ryssland under 1740-talet).


Under andra hälften av 1700-talet kom krigen att sprida sig till de kolonier som européerna var i full färd, i blodig konkurrens med varandra, att ockupera. Och 1790-talet kom att präglas av de krig som utlöstes av den franska revolutionen. På dessa följde de s.k. ”Napoleonkrigen" 1803 – 1815. …


Choraeus uttryckta förhoppning om att det nya seklet skulle innebära fred kom dessvärre på skam. … men detta skulle han bara behöva uppleva den trevande början på. Mycket värre än 1700-talet skulle framtiden visa sig … och med stigande högteknologiska innovationer och än hänsynslösare metoder.


Fler artiklar på temat "krig och fred" här på MTS:

 

"Fred och ofred i musiken" - Et in terra pax, Dona nobis pacem - Och frijd på jordene, Gif oss frijd är ord som uttrycker en from förhoppning.

 

"Två skördemän - Det eviga" - Sergel, Tegnér och Åhlström speglar sin samtids stora Europeiska trauma. Bon Mot oktober 2022.

 

"Fredsappellen Amphion" - Operan "Amphion" bygger på en text av upplysningsförfattaren Jean-Francois Marmontel. Bon Mot april 2022.

 

"Fredsbal i Hellsingör" - Dans och musik i fredens tecken i den stora Dantz Salen 1799. Bon Mot augusti 2021.

 

"En tidrymd öppnad är ..." - Olof Åhlströms "Kantat på Nyårsdagen" 1801.
Bon Mot januari 2021.

 

"Musik i diplomatins tjänst?" - Kurfursten Karl Gustav av Pfalz fredsmåltid i Nürnbergs rådhus den 25 september 1649. Bon Mot oktober 2020.Äldre Bon Mots

  

Inledningen till Choraeus tal för Kongl. Akademien i Åbo den 29 november 1799

"Socratis röst från Eliseen" av Silverstolpe (nedan). Här framförd av Anna Nyhlin, sång och Bernt Malmros, klaver. Finns som spår #6 på skivan NU