Stockholmskt 1700-tal

Ett musikaliskt strövtåg i det gustavianska Stockholm

 

Musiken

Vi befinner oss mitt i folkvimlet på Munkbron i Gamla stan någon gång på 1790-talet. Ur ett öppet fönster mot torget hörs tonerna av en ensam traversflöjt. Detta är upptakten till det musikaliska strövtåg, som violinisten och konsertmästaren vid operan och Stenborgs Svenska Comiska Theater, Johan David Zander, tar oss med på i huvudstaden. Vi får bekanta oss med några kända musikprofiler i Gustav III:s Stockholm och får höra spännande musik i det intima formatet.

 

Skivan innehåller musik av tio välbekanta musikerprofiler i 1700-talets Stockholm. Det är herrar som Roman, Wesström, Åhlström, Naumann, Simson, Vogler, Grenser, Müller, Uttini och inte minst Hr Zander själv. Alla var aktiva både som kompositörer och utövande musiker.

 

Medverkande musiker

Musiken framförs av Pasticcio, som spelar på tidstrogna 1700-tals instrument, för att vara tidens idé- och klangvärld trogen. Ensemblen består av Anders Berg, traversflöjt, Regina Bohlin, violoncell, Ingvor Edhborg, violin, Sören Jansson, violin och Bernt Malmros, klaver, violoncell, violin.

 

Låtförteckning

#1 LÖVMARKNADEN VID MUNKBRON... ETT COLLAGE (1:18)
     1a Traversflöjtmusik ur ett fönster: F A Uttini, del av 1:a repris i Allegretto-
     satsen ur op 1 no I (primo-stämman). 1b Två sörmländska spelmän.
     Folkdans G-dur no 22 i "1sta Häftet av TRADITIONER AF SWENSKA
     FOLKDANSAR” Stockholm 1814.

#2 JOHAN FREDRIK GRENSER (?-1795) (12:15)
      Trio C-dur (A FLUTE VIOLON et BASSE) op 1 no V. Hummel 1777

      (Allegro-Adagio-Presto)

#3 OLOF ÅHLSTRÖM (1756-1835) (1:58)
      Marche c-moll (orig. klaver) M.T. 1797

#4 GEORG JOSEPH VOGLER (1749-1814) (9:23)
      Trio Eb-dur (Pour le FortePiano Avec 1´Acc. d'un Violon et Violoncelle)
      ca 1778 (Adagio con espressione (con sordino) - Menuetto - Presto)

#5 JOHAN DAVID ZANDER (175?-96) (3:54)
      Adagio F-dur ur Stråktrio Bb-dur (stämmor i manuskript)

#6 ANDERS WESSTRÖM (1722-81) (5:54)
      Poloneze Suezeso ur Sonata D-dur (Tema - var. 1, 8, 9, 18 och 19 - Tema)
      (manuskr.)

#7 JOHANN GOTTLIEB NAUMANN (1741-1801) (7:17)
      Quartetto C-dur (3 Quatuors pour la Flute Violon Clavecin et Basse)
      Hummel 1780 (Andante piano - Tempo di Menuetto)

#8 JOHAN GUSTAV SIMSON (1753-87) (4:12)
      Adagio d-moll ur Sonata för violin och violoncell (stämmor i manuskript)

#9 JOHAN FREDRIK GRENSER (2:24)
      Marche a-moll (orig. klaver) M.T. 1792

#10 JOHAN HELMICH ROMAN (1694-1758) (3:21)
       Larghetto D-dur ur Svit d-moll, BeRi6 (partitur i manuskript)

#11 CHRISTIAN FRIEDRICH MÜLLER (1752-1827) (10:44)
       Sonata per il Violino di Müller g-moll (Allegro-Grave-Allegro) M.T. 1789

#12 FRANCESCO ANTONIO UTTINI (1723-95) (9:44)
       Sonata (Trio) G-dur op 1 no I (Andante-Allegro-Allegretto) Fougt 1768

Total speltid: 72:24

 

Texthäfte (booklet)

Skivans texthäfte innehåller en ramberättelse kring det musikaliska strövtåg i det gustavianska Stockholm, som Johan David Zander tar oss med på. Inflikat finns kommentarer om samtliga spår på skivan. Musikerprofilerna porträtteras i kortare biografier. Det musikaliska strövtåget är också översatt till engelska. En särskild artikel handlar om 1700-talets klangvärld.

 

Produktion / utgivning

Skivan producerades av Bernt Malmros och Ingvar Lundkvist, Stockholms läns museum i det som sedan skulle utvecklas till projektet Stockholmsmusik genom tre sekler på Stockholms läns museum. Första utgåvan kom 1996 med stöd av Mazerska kvartettsällskapet. En andra upplaga kom 2002. En tredje reviderad upplaga gavs ut 2012. ABLMCD1.

 

Provlyssna

Spår 9 Johan Fredrik Grenser

Marche a-moll (orig. klaver), MT 1792 (2:24).

Anders Berg, traversflöjt, Ingvor Edhborg, violin,
Sören Jansson, viola och Bernt Malmros, violoncell.

 

Spår 10 Johan Helmich Roman

Larghetto D-dur ur Svit d-moll (3:20).

Anders Berg, traversflöjt, Ingvor Edhborg, violin,
Sören Jansson, violin och Bernt Malmros, violoncell.

 

Köpa skivan

Enklaste sättet att köpa skivan är att beställa den via mail@musiktresekler.se

eller via kontaktformuläret här på Musik Tre Sekler.

Ange ”1700-tal”, antal och underteckna med namn, adress, telefon.
Skivan kostar 60 kr inkl moms. Porto tillkommer. Faktura medföljer.


Kan också köpas som en del av boxen ”Stockholmsmusik genom tre sekler” (3 skivor) med musik från 1600-, 1700- och 1800-talen. Boxen kostar 120 kr.


   

Anders Berg, Regina Bohlin, Bernt Malmros, Ingvor Edhborg och Sören Jansson. Foto Ingvar Lundkvist

#6 Anders Wesström, Poloneze Suezeso ur Sonata D-dur, Tema - var. 1, 8, 9, 18, och 19 - Tema (manuskr.)


En hovkapellist (?) med violoncellen över axeln på väg in i Gustav III:s nya operahus. Elias Martin (detalj)


Grundritning Öfver Stockholms Stad No I av Jonas Brolin 1771 (beskuren), Stockholms stadsarkiv


#9 Johan Fredrik Grenser,
Marche a-moll (orig. klaver),
Musikaliskt Tidsfördrif (MT) 1792