Stockholmskt 1600-tal

Lasse Lucidors brokiga och mångkulturella Stockholm

 

Musiken

På skivan möter vi ett internationellt musikutbud. Hela östersjöområdet är närvarande i regionens mitt – Stockholm. Förutom dikter av Lasse Lucidor klädda i traditionell musikalisk 1600-talsdräkt möter vi musik till glädje och fest, sorg och tröst av östersjöväldets musikaliska nomader – familjen Düben, Wrangel, Becker, Hake, Schop, Rubert, Verdier m.fl.

 

Allt levandegjort av ensemblen på 1600-tals instrument – AFFETTI MUSICALI DI STOCCOLMA med countertenor Lennart Löwgren under ledning av Bernt Malmros.

 

Medverkande musiker / sångare

Lennart Löwgren – countertenor, Anders Fredljung – violin och sång, Eva Fredljung – viola och sång (chorus), Torgny Söderholtz – viola da gamba och sång (chorus), Bernt Malmros – cembalo och sång, Magnus Malmros – vilolone och sång (chorus). Tillsammans är de Affetti Musicali di Stoccolma.

 

Låtförteckning

# 1 Norrström framför Tre Kronor Collage av Jan Ohlsson (0:16)

# 2 Hans Hake
      Svit XXXV: Bransle-Gaij-Amener/Duble-Montirande-Gavot,

      Stade 1654 (4:36)

# 3 Dietrich Becker
      Gavott ”Musikalische Frühlings-Früchte”, Hamburg 1668 (0:47)

# 4 Dietrich Becker - Lasse Lucidor / adapt.Bernt Malmros.
      Hwad begiär du Hierta lilla? (Werldslige Wisor XVII) (1:52)

# 5 Carl Gustav Wrangel / Johann Martin Rubert - Lucidor / adapt. B.M.
      Först när som Ormen Eva sweek (Andelige Wisor III),

      Stralsund 1660 (5:00)

# 6 Lucidor - Psalm 53, Koralbok 1697 / adapt. B.M.
      It Samtaal emellan Döden och en säker Menniskia
      (Andelige Wisor V/VI) (4:39)

# 7 Johann Schop
      Paduan-Galliard ”NEwer Paduanen, Allemanden, Galliarden”,
      H-burg 1633 (4:43)

# 8 Dietrich Becker
      Schapa i migh Gudh et reent Hierta, Ms, UUB (5:01)

# 9 Dietrich Buxtehude
      Auf meinen lieben Gott: Allemande-Courant-Sarabande-Gigue (4:59)

#10 Cristian Geist
       Es war aber an der Stätte.../O Traurigkeit O Herzeleid, Ms UUB (7:06)

#11 Johann Vierdanck
       Lobe den Herren, meine Seele, Geistliche Konzerte, Rostock 1641 (3:56)

#12 Trad.”La Follia”- Lucidor /adapt. B.M.
       Ich liebe dich (Werldslige Wisor XIII) (2:44)

#13 Trad.”Rolandslied”- Lucidor /adapt. B.M.
       Soll denn lieblichste Climene (Werldslige Wisor XIV) (2:13)

#14 Thomas Baltzer
       Allemande für Violine allein Post H., London 1685 (2:31)

#15 Nathanael Schnittelbach
       Allemand-Paduan-Galliard, Ms UUB (7:42)

#16 Trad - Lucidor
       Skulle jag sörja... (Werldslige Wisor II) (1:24)

#17 Pierre Verdier
       Pavane, Ms UUB (4:55)

#18 Trad. ”In dulci Jubilo”, Piae Cantiones, Greifswald 1593, Lucidor / B.M.
       I Männ af höga Sinnen (Werldslige Wisor III) (2:00)

Total speltid: 70:29

 

Texthäfte (booklet)

Texthäftet innehåller flera nya översättningar av Lasse Lucidors visor, både från svenska till tyska och tvärtom. Häftet är uppbyggt så att varje uppslag berättar på svenska till vänster och på tyska till höger. Det är en ramberättelse i vilken sångtexterna varvas. Vi får följa Lasse Lucidor tillsammans med några profiler i Stockholm under en dag – i hemmiljö, i kyrkan och på krogen. Kompositörerna och musikerna porträtteras även i kortare biografier. En engelsk sammanfattning avrundar häftet.

 

Produktion / utgivning

Skivan producerades av Bernt Malmros och Ingvar Lundkvist, Stockholms läns museum inom ramen för Stockholms läns museums projekt Stockholmsmusik genom tre sekler. 1:a upplagan gavs ut 2004. 2:a upplagan 2006. ABLMCD4.

 

Provlyssna

Spår 2 Hans Hake

Svit XXXV: Bransle-Gaij-Amener/Duble-

Montirande-Gavot, Stade 1654 (4:36).

Anders Fredljung, violin, Eva Fredljung, viola,

Bernt Malmros, cembalo, Magnus Malmros,

violone och Torgny Söderholtz, viola da gamba.

 

Spår 18 Trad.

”In dulci Jubilo”, Piae Cantiones,

Greifswald 1593, Lasse Lucidor/BM,
I Männ af höga Sinnen

(Werldslige Wisor III) (2:00).

Anders Fredljung, violin och sång, Eva Fredljung, viola och sång, Lennart Löwgren, countertenor, Bernt Malmros, sång, Magnus Malmros, violone och sång, Torgny Söderholtz, viola da gamba och sång.

 

Köpa skivan

Enklaste sättet att köpa skivan är att beställa den via mail@musiktresekler.se

eller via kontaktformuläret här på Musik Tre Sekler.

Ange ”1600-tal”, antal och underteckna med namn, adress, telefon.
Skivan kostar 60 kr inkl moms. Porto tillkommer. Faktura medföljer.


Kan också köpas som en del av boxen ”Stockholmsmusik genom tre sekler” (3 skivor) med musik från 1600-, 1700- och 1800-talen. Boxen kostar 120 kr.


  

Lennart Löwgren, Eva Fredljung, Bernt Malmros, Anders Fredljung, Torgny Söderholtz och Magnus Malmros är Affetti Musicali di Stoccolma. Foto Ingvar Lundkvist


"Karta över Norden i nutiden", ur Svecia antiqua, kopparstick av de Reuter 1696. Original i Kungliga biblioteket. I den övre rikt ornerade kartuschen finns vapensköldarna för Svealand, Götaland, Venden och Finland. I kartuschen nedtill står: "Svenska mil äro överallt lika långa, och tolv sådana gå på en grad"


Bröllopsmåltid. Akvarell från Lorenzo Magalottis resa i Sverige 1674 (detalj). "Bröllop firas med stor ståt, äfven hos borgerskapet. ... Där dricka de och skämta muntert vid tonerna af fioler. ... Och så samspråkar man med bägaren i hand, ..." Original i Florens stadsarkiv

   

Spår 18 Trad.

"In dulci Jubilo", Piae Cantiones, Greifswald 1593, Lasse Lucidor / BM


I Männ af höga Sinnen

Som skämmes at drikka / minnen

       At drikken gier största Lust;

Förachten then hiernlösa Hopen

       Som lefwer i Sårg och Pust /

Och sök som Jag Frögd uti Stopen.


Fast om I Pengar gömmen /

Wij kasta them eij i Strömmen /

       Wij hälla them i wår Krop.

Alt Mynt giörs ju till at förtära?

       Dy hempten ett fullt Stoop op

Så längi mig Beenen kunn bära.

 

Dy drick hwar stund ock Timma /

Långt bättr´är i wijn att simma

       Än lijda heet Kärleeks Brand /

Släck uth en slijk Skärs-Eld med Kannan

       Ock mäd ett Glaass i hwar Hand

Till thess man blier heeter om Pannan.

 

Blier Jagh af dricka döder /

Så beer Jagh alla drickz-Bröder

       Att the min afdödde Krop

När under ett Wijnfaat uthsträkka

       Om torsten migh wäkker op

At Jagh strax thensamma må släkka.