Vårt kön så föga det behöfver

En musisk samvaro hemma hos Charlotte Cederström i februari 1808

 

Musiken

Vi befinner oss hemma hos Charlotte Cederström. Här är Anna Maria Lenngren och Fru Hedvig Charlotta Åhlström med döttrarna Carolina, Charlotta och Sofia Albertina församlade för att dricka kaffe, prata, läsa högt, spela och sjunga. Männen, Bror Cederström, Carl Petter Lenngren och Olof Åhlström, tillbringar eftermiddagen och aftonen på sällskapet Par Bricole.

 

Stämningar vid sekelskiftet 1800 med ett kvinnlig perspektiv. Detta är en "systerskiva" till Goda gosse glaset töm och som lyfter fram kvinnans värld genom texter av Anna Maria Lenngren och Charlotte Cederström.

 

Olof Åhlström, två av dennes döttrar, Charlotta och Carolina, samt den begåvade Charlotte Cederström själv, står för musiken till dessa starka kvinnliga texter.

 

Medverkande musiker / sångare

Ann Hallenberg, mezzosopran och Bernt Malmros, klavikord.

 

Låtförteckning

# 1 Ja´ ska lulla mammas barn (trad. Sörml.)/Allegretto af et Fruntimmer

       om 14 år (sång av Nanna Malmros, ljudcollage av Jan Ohlsson) (0:27)

# 2 Vintervisa (A-M Lenngren; O Åhlström) Sk III:6 1795 (2:49)

# 3 Tiderna (C Cederström; Åhlström) Sk XV:2 1807 (3:36)

# 4 Visa (Lenngren; Åhlström) Sk XVII:7 1816 (3:46)

# 5 Mitt råd (Cederström; Åhlström) Sk XIV:11 1806 (4:23)

# 6 Lifvets Vishet (anonym; Carolina Åhlström) Sk XV:12 1807 (3:47)

# 7 Till B M FR:s skugga (Cederström; Åhlström) Sk XIV:12 1806 (7:02)

# 8 Lantmannen (Cederström; Cederström) Sk XV:9 1807 (2:47)

# 9 Vid den spegel-klara Viken (Cederström; Åhlström) Sk XIII:1 1805 (6:50)

#10 Allegretto med Variationer af et Fruntimer (insänd) MT 1801 (6:30)

#11 I mina ömma sånger (Cederström; Åhlström) Sk XI:3 1803 (2:53)

#12 Andra Tyger, Andra Seder (Lenngren; -) MT 1796:9-10 (1:40)

#13 Toiletten (Lenngren; Åhlström) Sk VII:3 1798 (3:27)

#14 Fästmön (Lenngren; Åhlström) Sk VII:5 1798 (2:52)

#15 Häckburen (Lenngren; Åhlström) MT 1796:22 och Sk V:5 (2:55)

#16 Kalaset (Lenngren; Åhlström) (3:06)

#17 Tårarna (Cederström; Åhlström) MT 1803:15-16 (7:24)

#18 Farväl (anonym; Charlotta Åhlström) Sk XV:11 1807 (4:08)

#19 Mina Sånger (Cederström; Åhlström) Sk 13 1805 (2:26)

Total speltid 73:33

 

Texthäfte (booklet)

Till skivan hör ett musik- och litteraturhistoriskt häfte med en ramberättelse med samtliga sångtexter, artiklar om kvinnorna kring Olof Åhlström och om det svenska klavikordet samt korta biografier över Charlotte Cederström och Anna Maria Lenngren. En engelsk sammanfattning avslutar häftet.

 

Produktion / utgivning

Skivan producerades av Bernt Malmros och Ingvar Lundkvist, Stockholms läns museum  inom projektet Stockholmsmusik genom tre sekler på Stockholms läns museum. Gavs ut 2003 med hjälp av produktionsbidrag från Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, Kungliga Patriotiska Sällskapet och Stiftelsen Musikkulturens Främjande. ABLMCD3.

 

Provlyssna

Spår 6 Anonym / Carolina Åhlström

Lifvets Vishet, Sk XV:12, 1807 (3:47)

Ann Hallenberg, mezzosopran och
Bernt Malmros, klavikord.

 

Spår 16 Anna Maria Lenngren/Olof Åhlström

Kalaset (3:06)

Ann Hallenberg, mezzosopran och
Bernt Malmros, klavikord.

 

Köpa skivan

Enklaste sättet att köpa skivan är att beställa den via mail@musiktresekler.se

eller via kontaktformuläret här på Musik Tre Sekler.

Ange ”Vårt kön”, antal och underteckna med namn, adress, telefon.
Skivan kostar 60 kr inkl moms. Porto tillkommer. Faktura medföljer.


Kan också köpas som en del av en box tillsammans med broderskivan ”Goda gosse glaset töm” (2 skivor). Boxen kostar 100 kr.Ann Hallenberg och Bernt Malmros i lokalerna för Stiftelsen Musikkulturens Främjande. Foto Ingvar Lundkvist


Klavikordet ovan, som användes vid inspelningen av denna skiva, är byggt i Stockholm 1808 av Per Lindholm & Söderström. Foto Ingvar Lundkvist

Spår 6 Anonym / Carolina Åhlström

Lifvets Vishet, Sk XV:12, 1807


När kringom guldets gömda hopar

Bekymret sina vakter satt,

När girigheten grufvor sopar

Och dock försmägtar vid sin skatt.

Jag somnar lugn, jag munter vaknar,

Och ingen brist är hos mig röjd;

Ty den har nog, som intet saknar,

Och rik är den, som är förnöjd.

 

Må forskarns trötta öga leta

Kring skapelsens och tidens rymd,

Att allt förborgat se och veta,

Med blick af ingen skugga skymd:

Af denna tunga visdomsbörda

Jag önskar mig en ringa del,

Blott den, att andras dygder vörda

Och känna mina egna fel.

 

Lät segrarnas och snilles söner

Utbreda vidt ett frejdat namn;

Den hand som dem med rosor kröner,

Med törnen sårar deras namn.

En ära ville jag blott finna,

O, måtte himlen ge mig den!

Att hos de goda aktning vinna

Och älskas af en redig vän.

 

Hvi skulle jag förgäfves qvida,

Att lifvets dag så hastigt flyr?

Ju mer det syns till afton lida,

Dess mera stunden blir mig dyr.

Tillfreds med timmarna som farit.

Jag dröjer qvar på tidens flod

Nog länge, om jag lycklig varit,

Nog lycklig, om jag varit god.