Gustaviansk Juletid


Musiken

Här följer vi den gustavianska tidens julfirande från 1:a advent, som inleder kyrkoåret med sin förväntan, över juldagens glädjebudskap och mellandagarnas oavbrutna musikaliska lekfulla samvaro, över nyårets tankfulla dagar och till trettondagens fortsatta lek, innan vardagens arbete och allvar tog vid. Det är en annorlunda musikalisk värld som möter oss, ett helt sekel innan den moderna julen gör sitt intåg med sitt tilltagande krimskrams och kommers.


Vi får vara med i kyrkan, i stadshemmet och i bondstugan i en tid då en julklapp var ett i huset inkastat vedträ, ofta med en skämtsam vers inristad. Under de korta dagarna i vintermörkret låg mycket vardagligt arbete nere till förmån för en tids samvaro kring den till julen förhoppningsvis sparade festmaten, till högläsning ur julevangeliet, psalmsång, sagoberättande, lekar, dans och musik.

Medverkande musiker / sångare

På skivan medverkar Bernt Malmros, orgel, klaver, klavikord, Anna Nyhlin, sopran, Chor (Kristina Jenneborg, sopran, Lena Palm, alt, Veikko Christian Kiiver, tenor och Viktor Rydén, bas) samt Ann Hallenberg, mezzosopran.


Låtförteckning

Advent
1. Gläd dig, du Christi brud. Folklig variant från Mora (2:15)
2. Gläd dig, du Christi brud. Församlingssång med Orgel (3:59
3. Hosianna. Orgel, Kör. GEORG J. VOGLER (1:59)
4. Pastoral ur operan Gustaf Adolph & Ebba Brahe. VOGLER (2:58)
5. Vintervisa (A-M Lenngren). OLOF ÅHLSTRÖM (2:45)

Jul
6. Pastorale. G-dur ur Tre Sonatiner för Claver, Opera 4. ÅHLSTRÖM (5:39)
7. Jul Aftonen. ÅHLSTRÖM (1:51)
8. War hälsad, sköna morgonstund. Orgel/kör (3:28)
9. Pastorale D-dur. Orgel. VOGLER (3:27)
10. Kantat på Jul-Dagen, Med Hjertats lof till dig. ÅHLSTRÖM (3:19)
11. Pastorale Ess-dur. Orgel. ISRAEL LAGERFELDT (1:29)
12. Kantat på Jul-Dagen. På Sions murar hvilken fröjd. ÅHLSTRÖM (13:40)
13. Sonat g-moll (Adagio – Allegretto). Orgel. JOH. G. NAUMANN (4:03)

Nyår
14. Gläd dig, du helga Christenhet. Orgel. Församlingssång (3:34)
15. Kantat på Nyårsdagen 1801. En tidrymd öppnad är. ÅHLSTRÖM (8:56)

Tjugondedag Knut
16-19. Två Ringlekar, en Ringdans och en Slängpolska ur Traditioner
             af Swenska Folk-Dansar 1814-1815. ÅHLSTRÖM
16. - ”Och vi ska skära hafre” (1:00)
17. - ”Åh! Ungersven växer båd´ smal och lång” (2:41)
18. - ”Nu vilje vi begynna en Domaredans (1:27)
19. - ”Slängpolska”. G-dur. No 22, ur 1:a häftet (2:36)

Total speltid 70:10


Texthäfte (booklet)

Till skivan hör ett musik- och litteraturhistoriskt innehållsrikt häfte med samtliga sångtexter, en artikel om julens traditioner med många och uråldriga rötter i olika kulturer, regioner och religioner, en miniskildring av Gustaf III:s julbestyr 1779 samt några kortare biografier.


Produktion / utgivning

Producerad av Bernt Malmros, Ad Cultura och gavs ut 2015 med hjälp av bidrag från Kristinehovs Malmgård och Sällskapet Gustafs Skål. ACNo3.


Provlyssna

Spår 4 Abbé Georg Joseph Vogler  (2:58)

Pastoral ur operan Gustaf Adolph & Ebba Brahe.
Bernt Malmros, orgel.


Spår 10 Olof Åhlström  (3:19)
Kantat på Jul-Dagen, Med Hjertats lof till dig. 
Bernt Malmros, orgel, Anna Nyhlin, sopran.


Köpa skivan
Enklaste sättet att köpa skivan är att beställa den via mail@musiktresekler.se

eller via kontaktformuläret här på Musik Tre Sekler.

Ange ”Jul”, antal ex och underteckna med namn, adress, telefon.
Skivan kostar 60 kr inkl moms. Porto tillkommer. Faktura medföljer.Thors Högtid, lavering 1812 av Pehr Hörberg. "Thors Högtid som Firades vid Vinter-Solståndet och Kallades Jul; som än i Sverige så Kallas och med mÿcken likhet Firas". Original i Nordiska museet


Spår 18, Ring Dans - Nu vilje vi begynna en Domaredans. Allegretto. Facsimil ur Traditioner af Swenska Folk-Dansar, 4de Häftet, 1815. Privat samling

Spår 10 Olof Åhlström

Kantat på Jul-Dagen,
Med Hjertats lof till dig


(Recitativ: Andante 3/4-C)

Med hjertats lof till Dig,

Du verldens Gud och Far,

din godhet prisas skall

och af ditt folk förkunnas;

Uti din Helgedom du ömt bevittnat har
din vishet dina råd,

den salighet oss unnas.

 

(Aria Andante Moderato)

Från Jorden upp till Himlens höjd

skall ljuda, Gud! ditt lof, din ära

Ditt folk dig glada offer bära

och känner salighet och fröjd.