Kristina Nilsson

Kristina Nilsson, operasångerska

med internationell karriär, från
liten stuga till de stora scenerna

Frans Michael Franzén

Frans Michael Franzén är
mest känd för sina psalmer,
såsom  "Bereden väg för Herran"

Carl Stenborg

Carl Stenborg, sångare,
hofkanslist och teaterman i
det gustavianska Stockholm

Ferdinand Zellbell d.y.

Om Ferdinand Zellbell d.y.,
en av Kungliga Musikaliska
Akademiens grundare

Jenny Lind

Jenny Lind, en av Sveriges största sångerskor, var ett ovälkommet
barn till en ogift mor

Charlotte Cederström

Christine Charlotte Cederström utvecklade tidigt talanger som
målare, diktare och musiker

Carl Michael Bellman

Få svenska skalder, om än någon,
har hyllats lika mycket som
Carl Michael Bellman

Johan Helmich Roman

Hofintendenten Johan Helmich
Roman har kallats "Stamfader
för Musiken i wårt land"

Mathilda Orozco

Musikalisk, intelligent och
sensuell - så har hon beskrivits,
Mathilda Orozco. Vem var hon?

Olof Åhlström

Olof Åhlström var inte bara
nedtecknare och utgivare av
Bellmans sånger och epistlar

Francesco Antonio Uttini

Francesco Antonio Uttini kom
som 30-åring till Stockholm och
blev huvudstaden trogen livet ut

Lasse Lucidor

Lasse Lucidors brokiga liv och
om ett försök till att finna musik
till hans "wisor"