Hans Heinrich Tauscher

F. ?/?,  d. 1680 Stockholm

Hans Heinrich Tauscher var musikant, Viola da gambaspelare och medlem av hovkapellet 1650-79. Tauscher var i lönelistan placerad i rang efter hovkapellmästaren.

Esaias Tegnér

Född i Kyrkerud, By socken, Värmland 13 november 1782,
död i Växjö 2 november 1846

Esaias Tegnér miste sin far vid tio års ålder. Som mycket ung, var Esaias en tid informator på Rämens gård i östra Värmland och kom att präglas av upplysningsandan som härskade i trakten.


Efter studier i Lund blev han 1812 utnämnd till professor i grekiska språket. 1818 invaldes han i Svenska Akademien. 1829 utnämndes han så till biskop i Växjö. Tegnér drabbades 1840 av ett slaganfall med fortsatt sjuklighet som kom att dämpa hans skaparförmåga. Hans mest sprudlande diktarperiod inföll under ungdomstiden i Lund. ”Det eviga”, som tonsatts av Olof Åhlström, är från den perioden.

 

Porträtt av Esaias Tegnér, litografi av Josef Lanzedelli ca 1820, Wikimedia Commons

Francesco Antonio Uttini

Född i Bologna 1723, död i Stockholm 1795

Francesco Antonio Uttini studerade musik i hemstaden Bologna för den berömde Padre Martini och blev redan som 20-åring upptagen som ledamot av den ansedda Accademia Filarmonica di Bologna. Han komponerade operor och oratorier och engagerades tillsammans med sin maka, sångerskan Rosa Scarlatti i Pietro Mingottis turnerande operatrupp i mitten av 1740-talet. Efter ca 10 års turnerande i hela Europa, efter en sejour i Köpenhamn kom truppen 1755 till Lovisa Ulrikas Stockholm. När truppen 1757 avreste, stannade paret Uttini. Francesco utsågs till hovkapellmästare, komponerade italienska operor, skrev musik till franska teatertruppens skådespel samt en mängd baletter och kantater. Samtidigt ledde Uttini en omfattande offentlig konsertverksamhet i Stockholm - långt in på 1780-talet. Han lät då uppföra egen, men kanske framförallt andras musik: t.ex. Pergolesis "Stabat Mater" eller Grauns "Jesu död". Dessa kyrkliga verk framfördes i profana lokaler, på Riddarhuset eller i någon stor krog- eller kaffehuslokal.


När Gustav III som nybliven kung drog igång sitt svenska operaprojekt anlitade han Uttini att komponera musiken. I januari 1773 fick så "Thetis och Pelé" sin premiär på Bollhusteatem inför en hänförd publik som för första gången fick höra svenska språket klinga från en stor scen. Uttini blev Stockholm troget till sin död 25 okt 1795. 1776 hade hustrun Rosa avlidit. 1788 gifte han om sig med den 23-åriga sångerskan Sofia Ulrika Liljegren, som bara överlevde sin make med en dryg månad.


Uttinis Trios op 1 trycktes i London 1768 av den svenske boktryckaren Henry Fougt, enligt ett av honom uppfunnet system med lösa typer. Alstret tillägnades "THE SOCIETY FOR THE ENCOURAGEMENT OF ARTS, MANUFACTURES AND COMMERCE OF GREAT BRITAIN” som imponerades av denna för nottryck förbilligande "novelty". Op 1 är ingalunda Uttinis första tryckta verk. (1756 gavs hans "6 Sonates pou Clavecin" ut i Stockholm - även första operan för Sverige "Il Re Pastore" stacks i koppar.) Med förlagsort London fanns en större chans för en god avsättning. De sex Trios op I är alla mycket olika varandra - experimentella och varierande, både i form och uttryck. Sex ytterligare trios finns bevarade i ett samtida partiturmanuskript.


Porträtt i profil av F A Uttini ca 1780. Original i Kungliga biblioteket


"Det eviga", med text av Esaias Tegnér. Här framförd av Anna Nyhlin, sång och Bernt Malmros, klaver. Finns som spår #7a på skivan NU

"Sonata (Trio) G-dur op 1 no 1", av Francesco Antonio Uttini. Här framförd av Anders Berg, traversflöjt, Sören Jansson, violin och Bernt Malmros, violoncell. Finns som spår #12 på skivan Stockholmskt 1700-tal

www.musiktresekler.se                                       MUSIK TRE SEKLER                            mail@musiktresekler.se      

  

Om Musik Tre Sekler och Ad Cultura                      Musik Tre Seklers Nyhetsbrev - läs mer!