Goda gosse glaset töm!

En musikalisk afton hemma hos Olof Åhlström i april 1805

 

Musiken

Vi är i bildhuggare Sergels sällskap på Melinskans kaffehus i Drottninggatsbacken. Vi ska just bryta upp för att tillbringa aftonen i musikens och diktens värld hemma hos den alltid gästfrie kompositören, organisten, förläggaren och krigsrådet Olof Åhlström, i dennes hem på Norra Smedjegatan. Dit väntas också paren Lenngren och Cederström, sångaren Valerius, diktarna Franzén, Choraeus och Sjöberg.


Det är jämt tio år sedan diktarbröderna Kellgren och Bellman gick ur tiden och kvällen kommer, helt naturligt, att inledas med skålar för sällskapets tvenne ädla skuggor. Detta är upptakten till den spirituella stund som sångaren Johan Christensson, violinisten Sören Jansson och klaverspelaren Bernt Malmros erbjuder Dig att delta i - så här drygt 200 år senare.


"Goda gosse glaset töm" är en "syskonskiva" till Vårt kön så föga det behöfver, som presenterar ett kvinnligt perspektiv vid sekelskiftet 1800.

 

Medverkande musiker / sångare

På skivan medverkar Bernt Malmros, hammarklaver, Johan Christensson, tenor och Sören Jansson, violin.

 

Låtförteckning

# 1  Melinskans kaffehus (intro, ljudcollage av Jan Ohlsson 2001) (0:33)

# 2  Skön stod blomman (anonym) MT 1802:11-12 (2:54)

# 3  Ungdomen (A-M Lenngren) MT 1789:12 och Sk III:20, 1795 (2:34)

# 4  Polonoise varieé c-moll (sv. polska m. variationer) MT 1792:23 (7:46)

# 5  Saknaden (J H Kellgren) MT 1796:11-12 (3:53)

# 6  Månen ej lyser (anonym) MT 1806:18-19 (4:28)

# 7  Goda gosse glaset töm (F M Franzén) Sk III:bilaga, 1795 (3:35)

# 8  Vauxhallen (A-M Lenngren) Sk VI:18, 1797 (3:15)

# 9  Champagne-vinet (F M Franzén) Sk 12:12, 1804 (2:11)

        Sonat för violin och klaver B-dur op 2:1, 1784

# 10 Allegro Assai (4:38)

# 11 Adagio (5:57)

# 12 Menuetto con Var. (4:35)

# 13 Sången (F M Franzén) Sk VI:15, 1797 (2:04)

# 14 Klagan (C Cederström) Sk XI:6, 1803 (4:41)

# 15 Märk hur vår skugga, Epistel 81 (C M Bellman), 1790 (4:50)

# 16 Eldsvådan i Köpenhamn år 1795 (L Sjöberg) Sk XIII:13, 1805 (5:00)

# 17 Marche c-moll MT 1797:7 (2:04)

# 18 Kantat på nyårsdagen 1801 (anonym) manuskript (6:42)

# 19 Sommarnatten (M Choraeus) Sk XI:13, 1803 (3:27)

Total speltid 75:10

 

Texthäfte (booklet)

Till skivan hör ett musik- och litteraturhistoriskt innehållsrikt häfte med samtliga sångtexter, artiklar om Olof Åhlström och dennes "Musikaliskt Tidsfördrif" och "Skaldestycken satte i Musik" samt korta biografier över de sju tonsatta diktarna. En engelsk sammanfattning avslutar häftet.

 

Produktion / utgivning

Producerad av Bernt Malmros och Ingvar Lundkvist, Stockholms läns museum inom projektet Stockholmsmusik genom tre sekler på länsmuseet. Gavs ut 2002 med hjälp av bidrag från Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur och Kungl. Patriotiska Sällskapet. ABLMCD2.

 

Provlyssna

Spår 7 Frans Michael Franzén / Olof Åhlström

Goda gosse glaset töm, Sk III:bilaga, 1795 (3:35)

Johan Christensson, tenor och
Bernt Malmros, hammarklaver.

 

Spår 17 Olof Åhlström

Marche c-moll, MT 1797:7 (2:04)

Bernt Malmros, hammarklaver.

 

Köpa skivan

Enklaste sättet att köpa skivan är att beställa den via mail@musiktresekler.se

eller via kontaktformuläret här på Musik Tre Sekler.

Ange ”Goda gosse”, antal och underteckna med namn, adress, telefon.
Skivan kostar 60 kr inkl moms. Porto tillkommer. Faktura medföljer.


Kan också köpas som en del av en box tillsammans med systerskivan ”Vårt kön så föga det behöfver” (2 skivor). Boxen kostar 100 kr.Johan Christensson, Bernt Malmros och Sören Jansson. Foto Ingvar Lundkvist


Spår 7: Supvisa, Goda Gosse! Glaset töm:, F M Franzén, Skaldestycken satte i Musik III:bilaga, s 39-40, 1795