Bon Mot februari 2022

Varje månad publicerar vi en satirisk eller på annat sätt livgivande illustration eller citat.

Josabet Sjöbergs taffel


Josabet Fredrica Paulina Sjöberg föddes på Södermalm i Stockholm den 30 juni 1812 och levde till den 29 december 1882. Hennes far var sekreterare och kanslist i Krigskollegium (med andra ord kollega med Olof Åhlström). Hennes musikaliska ådra lär hon ha ärvt efter fadern.


Josabet kom efter föräldrarnas död 1830 0ch 1832, att försörja sig genom att handkolorera konturtryckta bilder och att ge musiklektioner i gitarr och klaver. Hennes charmigt naivistiska stockholmsbilder och interiörer av främst hennes många (12) egna bostäder kom att ge intressant inblick i hur den enklare medelklassen levde sina liv vid mitten av 1800-talet.


Speciellt intressant ur musikaliskt perspektiv är avbildningarna av de två olika klaverinstrument som Josabet hade i sin ägo. I de första interiörerna har hon ett stort svenskt klavikord-instrument som var tämligen billigt att förvärva och som hade sin storhetstid mellan ca 1780 och 1840. Därefter, när hon hade blivit myndigförklarad (1864) och ärvt lite pengar, skaffade hon sig ett modernare instrument, ett taffelklaver (som här ses avbildad från hennes tionde lägenhet på Renstiernas gränd 17).


Taffeln var ju ett hammarklaverinstrument med en mer komplicerad och dyrbar mekanik, tjockare strängar och en betydligt bastantare träkonstruktion i byggnadssättet än klavikordet (se bara på taffelns fylliga ben med sina väl tilltagna krön!). Taffeln var också betydligt ljudstarkare än sin föregångare. Josabet bytte med andra ord upp sig till ett modernare instrument. Som ”pianotant” måste hon ha spenderat åtskilliga timmar vid sina klaver med elever.
Äldre Bon Mots


"Tionde bostaden: Mitt rum hos Bellanders, uti huset No.17 vid Renstiernasgränd, Qvarteret Kransen, nedre botten in på gården" (beskuren). Akvarell av Josabet Sjöberg, Stockholms stadsmuseum

Romans av Johanna Maria Ölander. Här framförd av Bernt Malmros, taffel. Finns som  spår #17 på skivan Stockholmskt 1800-tal.

 

Stockholm var vid 1800-talets mitt fortfarande en tämligen liten stad och det är inte osannolikt att Josabet i musiklivet också lärde känna den femton år yngre Johanna Maria Ölander, född 1827.

 

Johanna Maria var dotter till tonsättaren Johan Erik Nordblom och hon utbildade sig till sångerska. 1853 gifte hon sig med kompositören Per August Ölander. Johanna Ölander är kanske idag mest ihågkommen för den populära julsången ”Nu har vi ljus här i vårt hus. Julen är kommen hopp-fa-ral-la-la!”.  

 

Inspelningen av Romansen är gjord på ett taffelklaver tillverkat av Johan Söderberg, Stockholm ca 1830. Josabets taffel torde vara tillverkad ca 1850