Bon Mot juni 2022

Varje månad publicerar vi en satirisk eller på annat sätt livgivande illustration eller text.

Vid vårterminens slut


No 121 ur "NORMAL-SÅNGBOK för SVENSKA SKOLOR 1887" av den norske kompositören och musikpedagogen Johann Gottfried ConradiVid vårterminens slut” är en ovanlig sång i svenska skolsångböcker från 1800-talets slut. I MTS-artikeln ”Musiken i skolan del 3”, där vi diskuterar tematiken i sångtexter, intar denna sång ett friskt undantag. Här beskrivs skolan som ett ”burens tvång” och naturen som det befriande elementet att vistas i.


Denna sång förtjänar en renässans i skolan, varför här följer en lätt modernisering (jmf originalet ur Normal-Sångboken från 1887 till höger!). En förändring av innehållet har vi faktiskt dristat oss att göra och bytt ut ”Guds verld” mot det mer allmängiltiga begreppet ”vår värld”.

 

Här nedan följer en av mig moderniserad variant av sången, noterad i en lägre tonart som motiveras av att skolbarn idag inte längre är vana att sjunga i så höga lägen (som här i ljudspåret från skivan Stockholmskt 1800-tal). Transponeringen är gjord i en stor ters (tre toner) ner, dvs från A-dur till F-dur. Jag har också i exemplet angivit ett förslag på hur den lätt kan sjungas 2-stämmigt, med eller utan ett improviserat ackompanjemang av ett ackordinstrument, företrädesvis då piano eller gitarr.  

 

Nu lockar det i skogen, av vårlust fylls var själ

Nu får vi säga skolan ett dånande ”farväl!”

Som fågeln fri vi glömma så glada burens tvång

Och svärma i det gröna

Med lek och skämt och sång,

med lek och skämt och sång.

 

Var äng så skön vi finna, var blomma fin och skär

Oss livligt ska påminna om vad vi lärde här.

Vad skönt vår värld månd´ hysa, men här blott anat var,

Ska för vår blick där lysa

Som stjärnehimlen klar,

Som stjärnehimlen klar.


 

Om du tycker, som vi på MTS, att skolsången "Vid vårterminens slut" mycket väl kunde platsa i sin lätt moderniserade form i dagens skola, då som ett komplement till de sånger som allmänt brukas, får du mer än gärna sprida vidare denna handskrivna not till de du känner. 

 

Mycket gärna får du förstås också sprida vetskapen om www.musiktresekler.se till dina vänner. 



Äldre Bon Mots



Sång N:o 121 "Vid vårterminens slut" av Johann Gottfried Conradi, ur "Normal-Sångbok för Svenska Skolor".


Här framförd av Nacka Musikklasser, klass 6D, 2008. Finns som spår #26 på skivan Stockholmskt 1800-tal


 

Johann Gottfried Conradi. Porträtt från Sohlmans musiklexikon, Stockholm 1975