NU

Sånger och klaverstycken komponerade och tryckta av
Olof Åhlström decennierna kring 1800

 

Musiken 

Denna skiva, som lånat sitt namn efter titeln på en av de ingående tolv sångerna ”Nu”, är en homage till sång- och klaverkompositören Olof Åhlström och några av de diktare, som förde ett upplysningstidens gryende, demokratiskt sinnade budskap, vidare in i det tidiga 1800-talet.

  

Dikter av Frans Micael Franzén, Axel Gabriel Silverstolpe, Esaias Tegnér, Per Adolf Granberg, Charlotte Cederström och ”Anonymus” tar sig här an existensiella ämnen som ”Oskuld – Vishet – Melankoli – Sorg – Lycka”, lyhört tonsatta av ”den svenska visans fader” Olof Åhlström.

  

De sex soloklaverstyckena som melerar den musikalisk-litterära berättelsen

ansluter till texternas stämningslägen och affekter. Inspelningen är gjord på ett Söderbergklaver från tiden.

 

Medverkande musiker / sångare 

På skivan medverkar Bernt Malmros, klaver och Anna Nyhlin, sång.

 

Låtförteckning 

       I Oskuld

#1   Det förlorade Paradiset / F. M. Franzén 2:59

#2   Andante Grazioso G-dur 1:52

#3   Ärfarenheten / anonym 3:53

       II Vishet

#4   Nu / anonym 3:07

#5   Marche c-moll 2:00

#6   Socratis röst från Eliseen / A. G. Silverstolpe 2:39

#7a Det eviga / E. Tegnér 2:36

#7b Thema med Variationer Ess-dur 5:19 (totalt 7:55)

       III Melankolisk fantasi

#8   Vid denna bäck (Melankolisk fantasi) / anonym 2:43

#9   Adagio c-moll ur Sonate C-dur 4:26

#10 Återseendet (Saliga timma) / P. A. Granberg 3:23

#11 Vid den spegelklara Viken / C. Cederström 2:58

       IV Sorg

#12 Bergsstörtningen (Agitato) / anonym 3:22

#13 Griftsång / anonym 3:15

#14 Marche d-moll 1:30

#15 Helena – Elegi / svenskt fruntimmer; C. Cederström? 3:46

       V Lycka

#16 Marche (Maestoso) D-dur 3:03

#17 Lifvets njutning (Cantabile) / F. M. Franzén 2:36

Total speltid 55:36

 

Texthäfte (booklet) 

Till skivan hör ett musik- och litteraturhistoriskt innehållsrikt häfte med samtliga sångtexter och några kortare biografier över Olof Åhlström, Charlotte Cederström, Michael Franzén, Esaias Tegnér, Per Adolf Granberg och Axel Gabriel Silverstolpe. En engelsk sammanfattning avrundar häftet.

 

Produktion / utgivning 

Skivan är producerad av Anna Nyhlin och Bernt Malmros, Ad Cultura och gavs ut 2014. ACNo1.

 

Provlyssna 

Spår 4 Anonym / Olof Åhlström

Nu (3:07)

Bernt Malmros, klaver, Anna Nyhlin, sång.

 

Spår 11 Charlotte Cederström / Olof Åhlström

Vid den spegelklara Viken (2:58)

Bernt Malmros, klaver, Anna Nyhlin, sång.

 

Köpa skivan

Enklaste sättet att köpa skivan är att beställa den via mail@musiktresekler.se

eller via kontaktformuläret här på Musik Tre Sekler.

Ange ”NU”, antal ex och underteckna med namn, adress, telefon.
Skivan kostar 60 kr inkl moms. Porto tillkommer. Faktura medföljer.Bernt Malmros, klaver och Anna Nyhlin, sång. Foto Tom Beimel


"Det förlorade paradiset" av F M Franzén, tonsatt av Olof Åhlström. Ur Skaldestycken Satte i Musik

Spår 4 Anonym / Olof Åhlström

NU


Oändeliga Väsen! Du,

För vilken hela Evigheten

Är blott ett enda enkelt nu:

Med misskund se till ändligheten.


Mitt nu, det enda mig tillhör,

Det helgas Dig i denna sången:

Tag det! kanske jag tungan rör

I detta nu för sista gången.

 

Ett nu, ett nyfödt ögonblick

Är menskans egendom och gåva:

Dess mål, en skymt: dess rymd, en prick:

Dess liv, en vaggning för att sova.

 

Ack! när vår bana är så kort;

Förente låtom oss då vandra.

Och bli, förr än vi slumre bort,

Till fröjd och nytta för varandra.