1800nu


Levande musikarv


Svenskt biografiskt lexikon


Kungliga biblioteket


Drottningholms Barockensemble


Kristinehovs Malmgård


Kungl Musikaliska Akademien


Salsta Slott


UNIVERSUM NOLL


Föreningen för Tidig Musik


Kungliga Musikhögskolan


Sv. kvinnobiografiskt lexikon


Bellmanssällskapet


Digitala Stadsmuseet


Sällskapet Gustafs Skål


Mazerska Kvartettsällskapet


Anna Nyhlin


Göteborg baroque


Musikverket


Dübensamlingen Upps.univ.bibl


iMUSIKEN


Scenkonstmuseet


Musikaliskt Tidsfördrif


Klaverens Hus


KVAST


Gran Tonante


Magasinet OPUS