Alvin - kulturarvsplattformen


Drottningholms Barockensemble


Gran Tonante


Klaverens Hus


Kungliga Musikaliska Akademien


Levande musikarv


Musikverket


Scenkonstmuseet


Sällskapet Gustafs Skål


Bellmanssällskapet


Dübensamlingen


Göteborg Baroque


Kristinehovs Malmgård


Kungliga Musikhögskolan


Mazerska Kvartettsällskapet


OPUS


Svenskt biografiskt lexikon


Uppsala universitetsbibl. - Musikalier


Digitala Stadsmuseet


Föreningen för Tidig Musik


iMUSIKEN


Kungliga biblioteket


KVAST


Musikaliskt Tidsfördrif


Salsta Slott


Svenskt kvinnobiografiskt lexikon