Bon Mot mars 2023

Varje månad publicerar vi en satirisk eller på annat sätt livgivande illustration eller text.

Kellgren i "storm och trängtan"

 

Johan Henrik Kellgren, född 1751, var verkligen ett barn av sin förnuftiga och samtidigt extremt känslosamma tid. Hans ungdomsår infaller under 1770- och 1780-talen, som kom att karaktäriseras som de decennier där ”Sturm und Drang”, eller ”Storm och Trängtan” på svenska, florerade i konst, litteratur och musik. Det är verkligen de stormande känslornas årtionden.


Kellgren bekände sig till upplysningstidens förnuftsdyrkan och starka samhällsengagerande tankar. Hans litterära och journalistiska arbeten kom att präglas av att han ofta använde den dräpande satiren som vapen. Där hade Kellgren en ideologisk medsyster i Anna Maria Lenngren som medverkade i redaktionsarbetet med honom i den av honom och Carl Petter Lenngren år 1778 startade tidningen Stockholms Posten. Detta hindrade inte Kellgren från att skriva de mest svallande kärleksdikter som finns från tiden … en av dessa var "Den nya Skapelsen", en dikt från 1789 som i sin kondenserade form fick sin publicering med musik av honom själv (med lite hjälp av Olof Åhlström) i årgång två, Musikaliskt Tidsfördrif 1790 N. 4 och 5.


Musiken har beteckningen Andante / Rondo. Det kommer sig av den form som Kellgren valde att ge dikten i sin musikaliska gestaltning. Det är strofen ...

 

”Du som af Skönhet och behagen

En ren och Himmelsk urbild ger!

Jag såg dig och ifrån den dagen

Jag endast dig i verlden ser. …”

 

... som här återkommer som Rondo (huvudtema) tre gånger i den musikaliska kompositionens första del, mellan varannan av de fem parade (dubbla) diktstroferna. Den sista, femte dubbelstrofen upprepar den första nästan lika, bortsett ifrån att pronomet "min" här har bytts till "din".

 

Förgäfves ur din åsyn tagen,

Mig blott din tanka unnas mer:

I dina spår af minnet dragen,

Jag endast dig i verlden ser.


I dikten i dess form utan musik återkommer ”Rondot” i början, i mitten och i slutet i den längre dikten som omfattar tolv dubbelstrofer.

 

Har det någonsin skapats en mer himlastormande skildring av förälskelse och dess konsekvenser än denna musikaliska dikt av Kellgren, så överfylld av stormar och trängtan? Det sägs att Kellgren föredrog att höra sin komposition sjungas av Anna Maria Lenngren!

 

Äldre Bon Mots


"Den nya Skapelsen", Johan Christensson, sång och Bernt Malmros, hammarklaver.

Inspelad vid minneskonsert för Kellgren den 20 april 1995 i stora Börssalen, Gamla Stan, med anledning av 200-årsminnet av Kellgrens dödsdag 20 april 1795.

Jan Ohlsson, ljudtekniker

Porträtt av A M Lenngren, PD, Quelle, Svenska Familj-Journalen 1865