Åhlström - källförteckning

 

Källor till artikeln "Olof Åhlström - Del 1 och del 2. - Även ur en liten stuga kan en stor man kliva fram (Linné)" av Bernt Malmros


Arkivmaterial

Riksarkivet, Stockholm

Stadsarkivet, Stockholm

Krigsarkivet, Stockholm

Kungliga biblioteket (KB), Stockholm

Statens musikbibliotek, Stockholm

KMA, Stockholm

Musikmuseet, Stockholm

Nordiska museet, Stockholm

Institutionen för musikvetenskap, Uppsala

Linköpings bibliotek, Linköping

Bernt Malmros, privata arkiv

 

Tryckta källor

Afzelius, A. A., Ton-siaren Olof Åhlströms minne. Stockholm 1867.

Beskow, Bernhard von, Lefnadsminnen. Stockholm 1864.

Byström, Olof, Dikter av Carl Michael Bellman, Andra delen, Fredmans Epistlar, Svenska Vitterhetssamfundet, Stockholm 1945.

Ehrenström, Marianne, Notices sur la littérature et les beaux-arts en Suède. Stockholm 1826.

Hilleström, Gustaf, Kungl. Musikaliska Akademien Matrikel 1771-1971, Strängnäs 1971.

Envallsson, Carl, Svenskt musikaliskt lexikon, Stockholm 1802.

Kjellberg, Erik - Hagdahl, Kia – Malmros, Bernt – Åberg, Mats, S:t Jacobs kyrka i musikhistorien 1993-1643. Uppsala 1993.

Kleberg, Johan, Krigskollegii Historia Biografiska anteckningar 1630-1865, Stockholm 1930.

Leux-Henschen, Irmgard, Joseph Martin Kraus in seinen Briefen, Stockholm 1978.

Malmros, Bernt, Mazerska samlingens ABC, 150 år med kammarmusik, Stockholm 1999.

Malmros, Bernt, Concert Spirituel, Hyllningskonsert till det gustavianska Stockholms musikgeni, Konsertprogram Riddarholmskyrkan 4 juni 2003, Stockholm 2003.

Mankell, Abraham, Musikhistoria. Stockholm 1864.

Montgomery-Silferstolpe, Memoarer II. Utg. Av Malla Grandinson. Stockholm 1909.

Nisser, Carl, Svensk instrumentalkomposition 1770-1830 Nominalkatalog, Stockholm 1943.

Norlind, Tobias, Olof Åhlström och sällskapsvisan på Anna Maria Lenngrens tid, Svensk tidskrift för musikforskning (STM) 1926.

Steckzén, Birger, Krigskollegii Historia II-III 1697-1865, Stockholm 1937.

Tegen, Martin, Den Åhlströmska sångrepertoaren 1789-1810, STM 1983.

Valerius, J. D., Samlade Vitterhetsarbeten, Stockholm 1855.

Wiberg, Albert, Olof Åhlströms musiktryckeri, STM 1949.

Wiberg, Albert, Den svenska musikhandelns historia, Stockholm 1955.

Wieselgren, Peter, Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män, 1-23,

Stockholm 1835-56.

Vretblad, Patrik, Konsertlivet i Stockholm under 1700-talet. Stockholm 1918.

 

Notutgåvor

Schmitt-Hallenberg, Holger & Malmros, Bernt, OLOF ÅHLSTRÖM (1756-1835) KANTATER FÖR KYRKOÅRETS HÖGTIDER, Edition Gran Tonante, Älgarås 2010.

Malmros, Bernt, Virtuos musik för violoncell från Svenskt 1700-tal (Simson & Wikmanson), Warner Chappell Music Scandinavia, Stockholm 1998.

Tegen, Martin, Svenska sånger 1790-1810, Monumenta Musicae Svecicae 20, Stockholm 2001.Olof Åhlström, litografi, original i Kungliga biblioteketDiskografi med utförliga kommentarhäften


Goda gosse glaset töm” – Hemma hos Olof Åhlström i april 1805, Johan Christensson, tenor – Sören Jansson, violin & Bernt Malmros, hammarklaver, ABLMCD2 Stockholms läns Museum, Stockholm 2002.

 

Vårt kön så föga det behöfver” - En musisk afton hos Charlotte Cederström i februari 1808, Ann Hallenberg, sopran & Bernt Malmros, klavikord, ABLMCD3 Stockholms läns Museum, Stockholm 2003/04.

 

Stockholmskt 1800-tal” – Ett musikaliskt kaleidoskop, Bernt Malmros, Johan Christensson, Ann Hallenberg, Magnus Malmros, Anna Nyhlin, Nacka Musikklasser mfl., ABLMCD5 Stockholms läns Museum, Stockholm 2008.

 

"NU - Musik av Olof Åhlström", Anna Nyhlin, sång & Brnt Malmros, klaver, ACNo1 Ad Cultura, Stockholm 2014.

 

"Gustaviansk Juletid", Bernt Malmros-Anna Nyhlin-Chor-Ann Hallenberg, ACNo3 Ad Cultura Stockholm 2015.