Per Adolf Granberg

F. Göteborg 17 april 1770, d. Clara församling, Stockholm 5 feb 1841

Per Adolf Granbergs första diktsamling trycktes 1798. Han bosatte sig sedermera i Stockholm och startade där ett tryckeri. 1803 anställdes han i Kammarkollegium som kammarskrivare och innehade sedan många olika sådana uppdrag, bland annat i Lantbruksakademien (fr. 1826). Detta förbättrade hans ekonomi, så att han lättare också kunde fortsätta sitt skrivande.


Granbergs författarskap kom med tiden mer och mer att inriktas på äldre svensk historieskrivning, pionjärarbete inom systematisk statistik, språkvetenskap och svensk vitterhet.Porträtt från Svenskt biografiskt lexikon


Christian Geist

F. 1640 Güstrow, d. 1711 Köpenhamn

Christian Geist var organist, gambist och bassångare, ävenså en mycket högt skattad komponist. Om Geist hette det att “han hade en delikat stil som avslöjade hans musikaliska umgänge med italienska musiker”. Under hela 1670-talet var han verksam i Stockholm och han komponerade där mängder av andliga kantater till gudstjänstbruk. Dessa kantater finns i Dübensamlingen i Uppsala. Hela Geists familj omkom vid den stora teaterbranden i Köpenhamn 1711.


Johan Fredrik Grenser

F. Dresden ca 1755, d. Stockholm 1795

Johan Fredrik Grenser kom 1777 i sällskap med Johann Gottlieb Naumann till Stockholm och Hovkapellet. Han anställdes i orkestern som oboist, men övergick 1783 till att spela sitt huvudinstrument, traversflöjt. Grenser skrev kammarmusik och solokonserter för sina instrument, balett- och inläggsmusik till operor och teaterstycken samt symfonier. Dessutom medverkade han flitigt i det offentliga konsertlivet, både som solist och dirigent. Grensers "Trios op 1" publicerades i Amsterdam 1777 av Hummels förlag vilket hade mycket goda kontakter med Stockholm. Grenser dör i Stockholm den ömsom kalla, ömsom slaskiga usla vårvintern 1795 ett par veckor efter Bellman, ett par veckor före Kellgren.


Prins Gustaf (G*****)

F. 18 juni 1827 Stockholm, d. 24 sept 1852 Kristiania (Oslo)

Prins Gustaf var arvprins av Sverige, Oscar I:s son. Han studerade från 1844 flera terminer vid Uppsala Universitet. Hans rikaste anlag ansågs vara de musikaliska. A. F. Lindblad var hans lärare, men han tog också musikaliska intryck av Geijer, Wennerberg, Josephson och I. Hallström. De flesta av hans många sånger och manskvartetter är komponerade mellan 1844-50. Studentsången ”Sjung om studentens lyckliga dag” är komponerad 1851.


"Återseendet - Saliga timma" med text av Per Adolf Granberg. Här framfört av Anna Nyhlin, sång och Bernt Malmros, klaver. Finns som spår #10 på skivan NU

"Es war aber an der Stätte..." av Christian Geist. Här framfört av Affetti Musicali di Stoccolma. Finns som spår #10 på skivan Stockholmskt 1600-tal

"Trio, C-dur, op. 1" av Johan Fredrik Grenser. Här framförd av Pasticcio på tidens instrument. Finns som spår #2 på skivan Stockholmskt 1700-tal

"Mina lefnadstimmar stupa" med musik av Prins Gustaf. Här framförd av Bernt Malmros, taffel, och Johan Christensson, tenor. Finns som spår #11 på skivan Stockholmskt 1800-tal