Starta spelaren så får du lite ...

... "atmosfär" från de tre seklerna

Månadens minibiografi

Månadens Bon Mot

Apropå . . .

Dietrich Buxtehude

En av 1600-talets giganter med
koppling till bl.a. Helsingborg

Notsläde till Uppsala

Om Dübensamlingen i Uppsala
universitetsbibliotek

Skiverbjudanden och T-tröja från Musik Tre Sekler

  

. . . Nils Lorens Sjöberg

 

Vi uppmärksammar att det nu
är 200 år sedan Nils Lorens
Sjöberg
gick ur tiden.

 

Det var tänkt att Nils Lorens Sjöberg skulle bli präst, men istället landade han i den världsliga banan.

 

Hans diktning hyllar upplysningens idéer för människovärde och människorätt. Rousseau var hans stora föredöme.

 

Sjöberg invaldes 1787 i Svenska akademien

De Geers musikintressen

Charles De Geer d.ä. lade grunden
till Leufsta musiksamling redan
i ungdomsåren på 1730-talet

Musiken i skolan - del 1, 2 & 3

Tre sammanhängande artiklar
om musiken i skolan på 1800-talet
med flerhundraårig tillbakablick

Musik Tre Seklers Nyhetsbrev   -   Läs mer . . .

Carl Stenborg

Carl Stenborg, sångare,
hofkanslist och teaterman i
det gustavianska Stockholm

Live 2020 Stockholm

The Nordic Baroque Bands fina
liveinspelning från Ersta kyrka
i Stockholm oktober 2020

Francesco Antonio Uttini

Francesco Antonio Uttini kom
som 30-åring till Stockholm och
blev huvudstaden trogen livet ut

Olof Åhlström

Olof Åhlström var inte bara
nedtecknare och utgivare av
Bellmans sånger och epistlar

Stockholmskt 1600-tal

En internationell musik runt
Östersjön förmedlad av Affetti
Musicali di Stoccolma

Mathilda Orozco

Musikalisk, intelligent och
sensuell - så har hon beskrivits,
Mathilda Orozco. Vem var hon?

NYTT & PÅ G på MTS


NYTT - Artikel om familjen
De Geers musikintressen

 

NYTT - Den 2:a och 3:e av tre
artiklar om musiken i skolan
på 1800-talet

 

NYTT - MTS  T-tröja

  

NYTT -  Minibiografi om
Johan Wikmansson

 

PÅ G - En minibiografi
presenteras varje månad

 

PÅ G - Ny Bon Mot varje månad

 

PÅ G - Biografi om
Joseph Martin Kraus

Röster om Musik Tre Sekler

Initiativet visar hur digital humaniora, som diskuteras allt mer flitigt vid svenska lärosäten, kan ta sig konkreta uttryck. I detta fall integreras digital teknik, humaniora och konst i ett lättillgängligt folkbildningsprojekt.

Tidskriften Respons, nr 1/2020

 

Den här fortfarande rätt okända svenska och stockholmska musikhistorien har nu blivit mer tillgänglig, genom att musikern och historikern Bernt Malmros och museimannen Ingvar Lundkvist nu gjort sin forskning tillgänglig på en ny webbplats, där var och en kan ta del av den unikt svenska musikhistorien …

P1 Vetenskapsradion Historia,
3 mars 2020

 

Läcker hemsida för äldre musik.
Denna vackert utformade hemsida kan man lätt och underbart förlora sig i. ... De tre seklerna, ... tar gestalt inför ens ögon och öron.

Catharina Grünbaum i
Bellmanssällskapets medlemsblad
N:o 1 Anno 2020

 

Vilket bra initiativ med den nya hemsidan! Nätpublicering ger ju möjlighet till presentationer och fördjupningar som är svårt att åstadkomma på andra sätt.

HansErik Svensson, f.d. museiman, musikforskare


Tack … för … den nya hemsidan, med massor av intressant kunskap om den svenska musiken från 1600-tal till nutid. … det fyller ett stort och uppenbart hål i beskrivningar av kulturhistoria i Sverige, och på ett mycket tilltalande sätt.

Sören Jansson, violinist, Sthlm

 

Först och främst ett stort, respektfullt tack för hemsidan, som jag upptäckte tack vare Tidig Musik. Jag är mycket imponerad, men även berörd, av arbetet med att förklara och dra en lans för vårt mycket rika, svenska musikliv...

Dan Laurin, musiker, Åkersberga

 

Nu har jag botaniserat grundligt i ditt och Ingvars stora ”opus”. Imponerande, ett ”megajobb” ni lagt/lägger ned.

Allan Rothlind, Stockholm

 

First of all, I must tell you how incredibly impressed I am with your website, ... So much work, done with so much care and artistry! ... full of admiration for your energy and creativity!

Jaap ter Linden, gambist & cellist,
Ohio, USA