Starta spelaren så får du lite ...

... "atmosfär" från de tre seklerna

Francesco Antonio Uttini kom
som 30-åring till Stockholm och
blev huvudstaden trogen livet ut

NYTT & PÅ G på MTS


NYTT - Ny biografi om
Francesco Antonio Uttini

  

NYTT - Under rubriken EXPOSÉ försöker vi ge en överblick över
de tre århundradena


NYTT - Tre nya skivpresentationer med Höör Barock & Dan Laurin, Ensemble Villancico & Peter Pontvik samt Oskar Ekberg

   

PÅ G - Ny Bon Mot varje månad

Christine Charlotte Cederström utvecklade tidigt talanger som
målare, diktare och musiker

Månadens Bon Mot

   

Thors Högtid av Pehr Hörberg

    

"Thors Högtid Som Firades vid Vinter-Solståndet och Kallades Jul; Som än i Sverige Så Kallas och med mÿcken likhet Firas"


Jenny Lind, en av Sveriges största sångerskor, var ett ovälkommet
barn till en ogift mor

       MUSIK TRE SEKLER


MUSIK TRE SEKLER är en ny webbplats med ambitionen att levandegöra musiklivet från 1600-, 1700– och 1800-talen.

   

Detta är tiden innan ljud-
inspelningar gav oss möjlighet att höra hur musiken lät.
Du får här möjlighet att möta musiken, människorna och miljöerna från musiklivet i Stockholm under dessa århundraden.

Få svenska skalder, om än någon,
har hyllats lika mycket som
Carl Michael Bellman

I glada vänners lag låter vi oss
förföras av genialisk dikt och ton hemma hos Olof Åhlström 1805

Apropå och Länktips

Apropå - Jenny Lind

 

För två hundra år sedan föddes Jenny Lind som ett ovälkommet barn till en ogift mor. Under mer än tre årtionden skulle hennes beundrarskaror få njuta av hennes röst.

Länktips - Levande musikarv

  

Levande musikarv vill tillgängliggöra den svenska musikskatten och göra den till en självklar del av konsertrepertoaren. Ett samarbete mellan Kungl. Musikaliska Akademien, Musik- och teater-biblioteket, Svensk Musik och SR.

Olof Åhlström var inte bara
nedtecknare och utgivare av
Bellmans sånger och epistlar

Stämmningar omkring år 1800
från ett kvinnligt perspektiv. "Syskonskiva" till Goda gosse

Månadens minibiografi

Israel Lagerfeldt efterlämnade
en handskriven "Orgelbok" - en
unik källa till kunskap om det
sena 1700-talets kyrkomusik

Röster om Musik Tre Sekler


Initiativet visar hur digital humaniora, som diskuteras allt mer flitigt vid svenska lärosäten, kan ta sig konkreta uttryck. I detta fall integreras digital teknik, humaniora och konst i ett lättillgängligt bildningsprojekt.

Tidskriften Respons, nr 1/2020

 

Den här fortfarande rätt okända svenska och stockholmska musikhistorien har nu blivit mer tillgänglig, genom att musikern och historikern Bernt Malmros och museimannen Ingvar Lundkvist nu gjort sin forskning tillgänglig på en ny webbplats, där var och en kan ta del av den unikt svenska musikhistorien …

P1 Vetenskapsradion Historia,
3 mars 2020

 

Läcker hemsida för äldre musik.
Denna vackert utformade hemsida kan man lätt och underbart förlora sig i. ... De tre seklerna, ... tar gestalt inför ens ögon och öron.

Catharina Grünbaum i Bellmanssällskapets medlems-
blad N:o 1 Anno 2020

 

Vilket bra initiativ med den nya hemsidan! Nätpublicering ger ju möjlighet till presentationer och fördjupningar som är svårt att åstadkomma på andra sätt.

HansErik Svensson, f.d. museiman, musikforskare

 

Tack … för … den nya hemsidan, med massor av intressant kunskap om den svenska musiken från 1600-tal till nutid. … det fyller ett stort och uppenbart hål i beskrivningar av kulturhistoria i Sverige, och på ett mycket tilltalande sätt.

Sören Jansson, violinist, Sthlm

 

Först och främst ett stort, respektfullt tack för hemsidan, som jag upptäckte tack vare Tidig Musik. Jag är mycket imponerad, men även berörd, av arbetet med att förklara och dra en lans för vårt mycket rika, svenska musikliv ...

Dan Laurin, musiker, Åkersberga

 

Nu har jag botaniserat grundligt i ditt och Ingvars stora ”opus”. Imponerande, ett ”megajobb” ni lagt/lägger ned.

Allan Rothlind, Stockholm

 

Trevlig läsning!

Peter Lönnerberg, Stockholm

 

Marvelous!

Shelley Washburne Masar, USA