MUSIK  TRE  SEKLER

Stockholms musikliv under 1600-, 1700- & 1800-talen

Starta spelaren så får du lite ...

... "atmosfär" från de tre seklerna

Olof Åhlström var inte bara
nedtecknare av Bellmans sånger
och epistlar

Ferdinand Zellbell den yngre

 

För 200 år sedan föddes Ferdinand Zellbell. Som en av grundarna till Kungliga Musikaliska akademien, är Zellbell en profil från 1700-talet, som förtjänar att uppmärksammas..

Länktips - Musikverket

  

Musikverket fungerar som en webbportal för kulturarv och kulturliv inom musik, teater och dans. Arkiv, bibliotek, tidskrifter och länkar till musikresurser. 

Få musikaliska alster har betytt så mycket som Musikaliskt Tidsfördrif
och Skaldestycken Satte i Musik

En internationell musik runt
Östersjön förmedlad av Affetti Musicali di Stoccolma

Fint produktionssamarbete lyfter
fram den begåvade Mathilda
Orozco från 1800-talet

Ny spännande baroqueskiva med
fina rescensioner fick oväntad grammisnominering

Carl Stenborg, 1752-1813, sångare, hofkanslist och teaterman i det gustavianska Stockholm

Lasse Lucidors brokiga liv och

om ett försök till att finna musik
till hans "wisor"

       MUSIK TRE SEKLER


MUSIK TRE SEKLER är en ny webbplats med ambitionen att levandegöra Stockholms musikliv från 1600-, 1700– och 1800-talen.

   

Dessa århundraden är tiden innan ljudinspelningar gav oss möjlighet att få ett hum om hur musiken lät.

   

Vägen till att förstå och kunna spela musiken från dessa århundraden går via många olika källor - originalnoter i manuskript eller tryck, skrifter i musikteori och spelpraxis, biografiska källor, allmänna internationella och nationella kulturhistoriska källor.

   

Vi vill här ge dig möjlighet att möta musiken, människorna och miljöerna från det svunna musiklivet i Stockholm under dessa århundraden.

Stockholmsmusik
genom tre seklerEtt avslutat projekt på Stockholms läns museum med ny ”huvudman”

 

Stockholms läns museum producerade under åren 1996 till 2009 fem CD-skivor med nyinspelad musik från 1600-, 1700- och 1800-talen.


Projektledare/producent var Ingvar Lundkvist medan Bernt Malmros var inspelningsansvarig och producent.


Hösten 2017 lades musikprojektet ner helt och hållet på länsmuseet. Hela resterande skivlagret såldes till Ad Cultura. Projektdokumentationen arkiverades.

 

Det arbete med forskning, publicering och konserterande som Bernt Malmros gjort till sin livsgärning fortsätter med oförtruten energi. Det är därför naturligt att Bernt nu är den som för ”projektarbetet” med stockholmsmusiken under 1600-, 1700- och 1800-talen vidare.

Vi som gör Musik Tre Sekler

  

Bernt Malmros 

Ansvarig utgivare

Frilansande pianist, cembalist, klaver-,
klavikord-, orgelspelare, violoncellist, violonespelare, pedagog och musik-forskare med inriktning på 1600-, 1700- och 1800-talens musik, och då med fokus på musiken från Sverige, Tyskland, Österrike och Italien.

   

Ingvar Lundkvist 

Webbredaktör

45 års museierfarenhet från Stockholms stadsmuseum och Stock-
holms läns museum. 

         MUSIK TRE SEKLER

  

www.musiktresekler.se               Om Musik Tre Sekler och Ad Cultura               mail@musiktresekler.se