Starta spelaren så får du lite ...

... "atmosfär" från de tre seklerna

"Musik Tre Sekler" firar ettårsjubileum som musikalisk & historisk webbplats!

Det har nu gått drygt ett år sedan vår releaseträff i februari 2020 för den nya webbplatsen "Musik Tre Sekler". Platsen var den gemytliga miljön på Kristinehovs Malmgård på Södermalm i Stockholm. Vi gläds åt den respons vi fått sedan dess. Inte bara bland musik- och historievänner, utan även av uppskattande artiklar och inslag i olika media. Vi har under året utökat webbplatsen med mer än 60 procent och berikat webbsidorna med ljudspår från våra CD-skivor.

Vi firar detta med att, precis som vid varje månadsskifte, publicera nytt material. Och vi firar med en T-tröja, illustrerad med några intressanta profiler från de tre århundradena. Använd vårt jubileumserbjudande!

Månadens Bon Mot

Månadens minibiografi

NYTT & PÅ G på MTS

Bakvänd blåsare

Carl August Ehrensvärds
teckning får representera att
vi nu firar ett år av Bon Mot

Jakob Niklas Ahlström

Jakob Niklas Ahlström var en
produktiv och populär organist, kompositör och kapellmästare


Skiverbjudanden från Musik Tre Sekler   -   Läs mer . . .

NYTT - Den 2:a och 3:e av tre
artiklar om musiken i skolan
på 1800-talet.

 

Nu fokuserar vi på vad några sångböcker för skolan berättar
om musiken

 

NYTT - MTS nya T-tröja

  

NYTT -  Ny biografi om
Francesco Antonio Uttini, som
blev huvudstaden trogen livet ut

 

PÅ G - En minibiografi
presenteras varje månad

 

PÅ G - Ny Bon Mot varje månad

 

PÅ G - Artikel om färg och ton
i musiken på 1600- & 1700-talen

Musiken i skolan - del 1 av 3

Musiken i skolan på 1800-talet -
med flerhundraårig tillbakablick.
Den första av tre artiklar

Musiken i skolan - del 2 & 3

Vi tittar på vad några sångböcker
för skolan berättar om musiken
under 1800-talet

Musik Tre Seklers Nyhetsbrev   -   Läs mer . . .

Kristina Nilsson

Kristina Nilsson, operasångerska

med internationell karriär, från
liten stuga till de stora scenerna

Goda gosse glaset töm!

I glada vänners lag låter vi oss
förföras av genialisk dikt och ton
hemma hos Olof Åhlström 1805

Francesco Antonio Uttini

Francesco Antonio Uttini kom
som 30-åring till Stockholm och
blev huvudstaden trogen livet ut

Olof Åhlström

Olof Åhlström var inte bara
nedtecknare och utgivare av
Bellmans sånger och epistlar

Vårt kön så föga det behöfver

Stämmningar omkring år 1800
ur ett kvinnligt perspektiv.
Syskonskiva till "Goda gosse ..."

Frans Michael Franzén

Frans Michael Franzén är nog
mest känd för sina psalmer,
såsom  "Bereden väg för Herran"

Apropå . . .

  

. . . Israel Lagerfeldt

 

Vi uppmärksammar att det nu
är 200 år sedan Israel Lagerfeldt
gick ur tiden.


Lagerfeldt var både organist och
agronom. Han efterlämnade
bl.a. en handskriven ”Orgelbok”
på 80 sidor.


"Orgelboken" är en unik och därför mycket tacksam källa för kännedom om organisters spelrepertoar i kyrkorna vid den gustavianska tiden i Sverige.

Röster om Musik Tre Sekler

Initiativet visar hur digital humaniora, som diskuteras allt mer flitigt vid svenska lärosäten, kan ta sig konkreta uttryck. I detta fall integreras digital teknik, humaniora och konst i ett lättillgängligt folkbildningsprojekt.

Tidskriften Respons, nr 1/2020

 

Den här fortfarande rätt okända svenska och stockholmska musikhistorien har nu blivit mer tillgänglig, genom att musikern och historikern Bernt Malmros och museimannen Ingvar Lundkvist nu gjort sin forskning tillgänglig på en ny webbplats, där var och en kan ta del av den unikt svenska musikhistorien …

P1 Vetenskapsradion Historia,
3 mars 2020

 

Läcker hemsida för äldre musik.
Denna vackert utformade hemsida kan man lätt och underbart förlora sig i. ... De tre seklerna, ... tar gestalt inför ens ögon och öron.

Catharina Grünbaum i
Bellmanssällskapets medlemsblad
N:o 1 Anno 2020

 

Vilket bra initiativ med den nya hemsidan! Nätpublicering ger ju möjlighet till presentationer och fördjupningar som är svårt att åstadkomma på andra sätt.

HansErik Svensson, f.d. museiman, musikforskare


Tack … för … den nya hemsidan, med massor av intressant kunskap om den svenska musiken från 1600-tal till nutid. … det fyller ett stort och uppenbart hål i beskrivningar av kulturhistoria i Sverige, och på ett mycket tilltalande sätt.

Sören Jansson, violinist, Sthlm

 

Först och främst ett stort, respektfullt tack för hemsidan, som jag upptäckte tack vare Tidig Musik. Jag är mycket imponerad, men även berörd, av arbetet med att förklara och dra en lans för vårt mycket rika, svenska musikliv...

Dan Laurin, musiker, Åkersberga

 

Nu har jag botaniserat grundligt i ditt och Ingvars stora ”opus”. Imponerande, ett ”megajobb” ni lagt/lägger ned.

Allan Rothlind, Stockholm

 

First of all, I must tell you how incredibly impressed I am with your website, ... So much work, done with so much care and artistry! ... full of admiration for your energy and creativity!

Jaap ter Linden, gambist & cellist,
Ohio, USA