Starta spelaren så får du lite ...

... "atmosfär" från de tre seklerna

Jenny Lind, en av Sveriges största sångerskor, var ett ovälkommet
barn till en ogift mor

"Nytt & På G" på MTS


NYTT - Under rubriken EXPOSÉ försöker vi ge en överblick över de tre århundradena

    

NYTT - Artikel om Jenny Lind,
en av Sveriges största sångerskor

  

NYTT - Ny Bon Mot om "Ett slotter öhl" vid Svartsjö ca 1780

   

PÅ G - Nya "Bon Mot" varje månad framöver

 

PÅ G - Under sommar och höst kompletterar vi minibiografier och artiklar med ljudspår

Några infallsvinklar på fred och
ofred i musiken och litteraturen i
Sverige från 1648 till 1809

Månadens "Bon Mot"

   

"Ett slotter öhl"

    

Folkfest vid Svartsjö slott ca 1780, fångat av den främste folklivsskildraren i bild under gustaviansk tid - Pehr Hilleström

Få svenska skalder, om än någon,
har hyllats lika mycket som
Carl Michael Bellman

       MUSIK TRE SEKLER

  

MUSIK TRE SEKLER är en ny webbplats med ambitionen att levandegöra Stockholms musikliv från 1600-, 1700– och 1800-talen.

   

Dessa århundraden är tiden innan ljudinspelningar gav oss möjlighet att få ett hum om hur musiken lät.

     

Vi vill här ge dig möjlighet att möta musiken, människorna och miljöerna från det svunna musiklivet i Stockholm under dessa århundraden.

Carl Stenborg, 1752-1813, sångare, hofkanslist och teaterman i det gustavianska Stockholm

En internationell musik runt
Östersjön förmedlad av Affetti Musicali di Stoccolma

Länktips och Apropå

Länktips - Levande musikarv

  

Syftet med Levande musikarv är att tillgängliggöra den dolda svenska musikskatten och göra den till en självklar del av konsertrepertoaren. Webbplatsen är ett samarbete mellan Kungl. Musikaliska Akademien, Musik- och teaterbiblioteket, Svensk Musik och Sveriges radio.

Apropå - Jenny Lind

 

För två hundra år sedan föddes Jenny Lind som ett ovälkommet barn till en ogift mor. Under mer än tre årtionden skulle hennes ständigt stigande beundrarskaror få njuta av hennes fantastiska röst.

Olof Åhlström var inte bara
nedtecknare av Bellmans sånger
och epistlar. 

Fint produktionssamarbete lyfter
fram den begåvade Mathilda
Orozco från 1800-talet

Månadens minibiografi

Arvid August Afzelius (1785-1871)
är kanske mest känd för sin nydiktning till "Neckens Polska"

Röster om Musik Tre Sekler


Initiativet visar hur digital humaniora, som diskuteras allt mer flitigt vid svenska lärosäten, kan ta sig konkreta uttryck. I detta fall integreras digital teknik, humaniora och konst i ett lättillgängligt folkbildningsprojekt.

Tidskriften Respons, nr 1/2020

 

Den här fortfarande rätt okända svenska och stockholmska musikhistorien har nu blivit mer tillgänglig, genom att musikern och historikern Bernt Malmros och museimannen Ingvar Lundkvist nu gjort sin forskning tillgänglig på en ny webbplats, där var och en kan ta del av den unikt svenska musikhistorien …

P1 Vetenskapsradion Historia,
3 mars 2020

 

Läcker hemsida för äldre musik.
Denna vackert utformade hemsida kan man lätt och underbart förlora sig i. ... De tre seklerna, ... tar gestalt inför ens ögon och öron.

Catharina Grünbaum i Bellmanssällskapets medlemsblad
N:o 1 Anno 2020

 

Vilket bra initiativ med den nya hemsidan! Nätpublicering ger ju möjlighet till presentationer och fördjupningar som är svårt att åstadkomma på andra sätt.

HansErik Svensson, f.d. museiman, musikforskare

 

Tack … för … den nya hemsidan, med massor av intressant kunskap om den svenska musiken från 1600-tal till nutid. … det fyller ett stort och uppenbart hål i beskrivningar av kulturhistoria i Sverige, och på ett mycket tilltalande sätt.

Sören Jansson, violinist, Stockholm

 

Först och främst ett stort, respektfullt tack för hemsidan, som jag upptäckte tack vare Tidig Musik. Jag är mycket imponerad, men även berörd, av arbetet med att förklara och dra en lans för vårt mycket rika, svenska musikliv ...

Dan Laurin, musiker, Åkersberga

 

Hej Bernt, Lyssnade med uppmärksamhet på inslaget med dig om ert projekt om musik i Stockholm under tre sekler. Jag önskar dig all framgång med denna ambitiösa satsning! 

Mathias Henricson, lyssnare till P1 Vetenskapsradion Historia

 

Nu har jag botaniserat grundligt i ditt och Ingvars stora ”opus”. Imponerande, ett ”megajobb” ni lagt/lägger ned.

Allan Rothlind, Stockholm


www.musiktresekler.se                                       MUSIK TRE SEKLER                            mail@musiktresekler.se      

  

Om Musik Tre Sekler och Ad Cultura                      Musik Tre Seklers Nyhetsbrev - läs mer!