Bon Mot augusti 2022

Varje månad publicerar vi en satirisk eller på annat sätt livgivande illustration eller text.

Sommarkväll till Sommarnatt


"Sommarkväll" av Ivar Hallström och Nils Christiernsson

 

Sången Sommarkväll av Ivar Hallström är typisk för dennes lätta melodiska stil i friserad folkton. Melodin känns bekant och är därför lätt att ta till sig och fastnar vid första lyssnandet. Texten av Nils Christiernsson är tidstypisk med sin, det sena 1800-talets naturromantiska dragning, så annorlunda från Choraei personliga förromantiska känslobekännelse från 1800-talets början (se juli månads Bon Mot). Konstruerade verb som purprar, sagogestalter som elfvor som dansar och Nattens drottning pekar mot en besjälad och snarare mystisk natur.


"Sommarnatt i Tyresö", målning av Prins Eugen

 

Prins Eugen (Napoleon Nikolaus) föddes 1 augusti 1865 på Drottningholms slott, död 17 augusti 1947 på Waldemars udde. Hans smeknamn var Målarprinsen och det är som bildkonstnär han gjort sig mest känd. Han började tidigt att måla och företog 1885 en resa till Italien, Egypten, Syrien och Palestina där han främst målade akvarell. Han ställde för första gången ut på världsutställningen i Paris 1889, flyttade sedan till Stockholm där han skaffade sig en egen ateljé. Han började nu att måla naturmotiv från Stockholmstrakten efter att ha bott några somrar i Tyresö. Målningen Sommarnatt i Tyresö härstammar från dessa år. "Hos Prins Eugen är den individuella känslan för naturen, som i målningen söker ett individuellt uttryck …" lyder en samtida karaktäristik i Svenskt Biografiskt lexikon.Äldre Bon Mots


Sommarnatt i Tyresö,
oljemålning av Prins Eugen, 1895, Nationalmuseum/Wikimedia Commons

"Sommarkväll" av Ivar Hallström
och Nils Christiernsson.


Här framförd av Bernt Malmros, flygel och Anna Nyhlin, sång. Finns som spår #16 på skivan Stockholmskt 1800-tal

Solen purprar klara sommarkvällar,
lyser öfver skog och land och sjö,
Färgar äfven bärgets skarpa hällar,
purprar också toppens vintersnö.


Öfverallt i dalen skuggor sänkas,
bredes nattens skimmer saktelig,
Blommor med kristallens droppar stänkas,
elfvor dansa re´n på ängens stig.


Fågeln sig i bäcken nu har tvagit,
ilar se´n till nästets lugna frid,
Nattens drottning spiran återtagit,
för att härska öfver mörkrets tid.