Bon Mot januari 2022

Varje månad publicerar vi en satirisk eller på annat sätt livgivande illustration eller citat.

Med notsläde till Uppsala


Vintertiden 1732 fraktades i släde ”tvenne kistor kuriosa musikalier” från Stockholm till Uppsala. Det var en donation till Uppsala universitet som den åldrande före detta hovkapellmästaren under åren 1698 - 1726, 1707 adlad och från år 1726 hovmarskalken, Anders von Düben (1673–1738), sålunda verkställde.


Musikalierna utgjordes av närmare 1800 verk i handskrift och ett 50-tal musiktryck som år 1732 bevisligen ansågs urmodiga och redan hade fasats ut från hovkapellets repertoar. Dessa musikalier var frukten av det digra samlingsarbete som Anders far Gustav Düben d.ä. (ca 1628–1690) under sin hovkapellmästartid de 28 åren 1662 – 1690 hade åstadkommit.


Man måste säga att det var oerhört framsynt av Anders von Düben att inte bara låta makulera denna enorma mängd, då omoderna, men i ett längre perspektiv, ovärderliga noter! De tvenne kistorna hamnade på universitets vind och glömdes bort, sov sin Törnrosasömn, delvis i kanterna råttgnagda, till 1880-talet då Anders Lagerberg och Carl Stiehl återupptäckte dessa.


Hädanefter kom denna unika skatt av 1600-talsmusik att benämnas ”Dübensamlingen” och den utgör idag en av de främsta källorna av musik från ett sjudande europeiskt musikaliskt århundrade.  Äldre Bon Mots


Slädolyckan vid Slottsbacken (detalj). Vinterbild från Stockholm 1700-1720. Okänd konstnär. Stockholms stadsmuseum

Nathanael Schnittelbach,

Allemande-Paduan-Galliard (stämmor i manuskript av okänd hand i Dübensamlingen UUB). Här framfört av Affetti Musicali di Stoccolma. Finns som  spår #15 på skivan Stockholmst 1600-tal.

 

I dessa handskrivna stämmor förekommer en hel del uppenbara skrivfel som borde ha satt även 1600-talets stockholms-musikanter på svåra prov vid deras genomspelning.

  

Undertecknad nutidsmusiker nödgades skriva ut en fyrstämmig väv i partiturform (sammanskrivna stämmor över varandra) för att kunna rekonstruera vissa avsnitt och rätta till de uppenbara felaktigheterna.

 

Det visade sig vara värt besväret, ty musiken klingar mollskönt och egensinnigt i denna danssvit av en säregen 1600-talsmusiker - musiken bevarad genom Gustav Dübens d.ä. samlarnit.