"Bon Mot" juni -20

Skämtteckning med texten ”Ett hospital hvaruti intages alla patienter hvilka Jennyfebern bringat till vansinnighet”"Jenny Lind-febern"


N.B. att alla de intagna på teckningen är män! Som jämförelse kan nämnas att det under 1700-talet var framförallt kvinnor som drabbades av svimningar och dånanden i konfrontationen med manliga berömda kastratsångare såsom Farinelli eller Senesino vid deras framträdanden i London.


Med Jennyfebern var det ett helt nytt fenomen, som tycks ha drabbat alla åldrar, oavsett kön. En bidragande faktor var nog den framväxande dagspressen under de årtionden som sammanföll med Jennys karriär. I den kunde man följa kändisreportage av nyhetskaraktär som underblåste idolhysterin. Man kan nästan ana att många bara läste sig till hur Jennys sång förtrollade åhörarna. Alla hennes fans kan knappast ens haft möjlighet att höra henne sjunga, utan bara fått läsa sig till hur fantastisk Jenny var.


Så kom Jenny att figurera på allt från cigarettpaket för herrar till pappersklippdockor för barn. Det fanns t.ex. en klippdocksserie importerad från Tyskland ; ”Jenny Lind in ihren Hauptrollen”, med tio kolorerade kostymbilder från hennes förnämsta operaroller – ”alla dessa dräkter , som äro af tjockt papper, äro afsedda att omväxlande fästas på en pappersdocka, framställande sångerskan i underkläder”.Äldre "Bon Mot"