"Bon Mot" augusti -20


"Ett slotter öhl",  folkfest vid Svartsjö slott omkring 1780, oljemålning av Pehr Hilleström,
refoto Birgit Brånvall, Nordiska museet


Ett slotter öhl

Folkfest vid Svartsjö slott omkring 1780


Lovisa Ulrika bebodde såsom änkedrottning under sommarmånaderna Svartsjö slott i Mälaren. Här ser man huru hennes majestät håller slåtteröl för sina underhavande. Trakteringen är riklig; ett flertal öltunnor är placerade längs terrassens ytterkant och befolkningen från de skilda socknarna Svartsjö, Sånga och Hillersjö håller ihop och roar sig efter smak och kynne. Till höger ser man en av förmännen, stående på en öltunna, utbringa ett leve för drottningen. En del av majestätets underlydande ha tagit sig väl mycket till bästa, en omständighet, som likväl vid nämnda tidpunkt mera betraktades som en naturlig sak och ett hedrande bevis på värdfolkets frikostiga traktering än som något otillbörligt. …

Citatet är saxat ur Gerda Cederbloms bok i två delar ”Pehr Hilleström som kulturskildrare”, Uppsala 1927 och 1929. Tavlan är signerad Hilleström. Dim. 103 X 117 cm. Konstnärens egenhändiga förteckning n:r 388.

 

Speciellt intresse för oss är förstås att närmare studera de tre fiolspelmännen som håller sina instrument ganska lågt och stödda mot bröstet. Stråkarna är av den traditionellt kraftigt konvexa form som fortfarande var i bruk vid tiden 1780. Speltekniskt ger kombinationen av den låga fiolhållningen och en konvex stråke en extra kraftfull och rytmiskt pregnant fiolton som är speciellt effektiv i utomhusakustik. Dansen i ring ser ut att gå mycket vilt till. Allt är mycket, i varje detalj, väl iakttaget och skildrat av Hilleström, som är den i särklass bäste folklivsskildraren i bild från den gustavianska tiden.

Polska från Uppland, efter Afzelius/Åhlström ur "Traditioner af Swenska Folk-Dansar", Stockholm 1814. Här framförd av Sören Jansson och Bernt Malmros på tarm-(sen-)besträngade 1700-talsfioler. Musiken, med intro av Eva Nobel-Norrman, är hämtad från bildspelet "Ifrån Lofön komma vi", Stockholms läns museum, 1993


Hilleström målar människor från alla samhällsklasser i deras vardagsmiljöer och fångar typiska situationer och händelser med fotografisk ögonblickskänsla. Detaljer i klädedräkter återger han med en otrolig precision, likaså detaljerade skildringar av de mest skilda miljöer, inom hemmets väggar*, såväl som ute i naturen eller i staden. Hans förmåga att lyckas fånga ljusfenomen, är speciellt imponerande, om de så är i en gruva, på en krog**, vid en stadsbrand eller vid ett fönster.


Pehr Hilleström föddes i Väddö prästgård i Roslagen den 18 november 1732. Han kom med familjen 1743 till Stockholm där han sattes i lära hos tapet- och landskapsmålaren Johan Philip Korn och kom så småningom att arbeta som dekoratör vid slottsbygget. Som förnämliga lärare hade han då Guillaume Thomas Taraval och Jean Eric Rehn. Han vidareutbildade sig till gobelängvävare och skickades till Paris för att där fullborda sin utbildning. Efter hemkomsten till Sverige övergick Hilleström mer och mer till historie- och genremåleriet. Hans egen verkförteckning upptar inte mindre än 1065 fullbordade målningar. Därtill ska läggas mängder av teckningar, laveringar och skisser. 1775 blev han ledamot av Konstakademien och 1810 valdes han till dess direktör. Hilleström avled i Stockholm den 13 augusti 1816. 

 

*    Se omslaget till skivan Vårt kön så föga det behöfver

**  Se omslaget till skivan Goda gosse glaset töm!Äldre "Bon Mot"