MUSIK TRE SEKLER

 

Musik Tre Sekler är en webbplats med ambitionen att levandegöra Stockholms musikliv från 1600-, 1700- och 1800-talen.


Dessa århundraden är tiden innan ljudinspelningar gav oss möjlighet att få ett hum om hur musiken lät.


Vägen till att förstå och kunna spela musiken från dessa århundraden går via många olika källor - originalnoter i manuskript eller tryck, skrifter i musikteori och spelpraxis, biografiska källor, allmänna internationella och nationella kulturhistoriska källor.


Vi vill här ge dig möjlighet att möta musiken, människorna och miljöerna från det svunna musiklivet i Stockholm under dessa århundraden.


Det är också vår förhoppning att "Musik Tre Sekler" ska kunna fungera som ett inspirerande komplement till övrig musikforskning och konsertverksamhet.


Ett avslutat länsmuseiprojekt

 

Om ett avslutat projekt på Stockholms läns museum
som nu har ny huvudman

 

Stockholms läns museum producerade under åren 1996 till 2009 fem CD-skivor med nyinspelad musik från 1600-, 1700- och 1800-talen. 


Projektledare och producent var Ingvar Lundkvist medan Bernt Malmros var inspelningsansvarig och medproducent. Hösten 2017 lades musikprojektet ner helt och hållet på länsmuseet. Hela resterande skivlagret såldes till Ad Cultura. Projektdokumentationen arkiverades.

 

Det arbete med forskning, publicering och konserterande som Bernt Malmros gjort till sin livsgärning fortsätter med oförtruten energi. Det är därför naturligt att Bernt tillsammans med Ingvar Lundkvist nu är de som för ”projektarbetet” med stockholmsmusiken under 1600-, 1700- och 1800-talen vidare.


Webbplatsen Musik Tre Sekler är en fortsättning och naturlig del av det arbetet.

Releaseträffen för MTS

 

Den 13 februari 2020 var det release för Musik Tre Sekler i gemytlig miljö på Kristinehovs Malmgård på Södermalm.


Inför en musikaliskt och historiskt intresserad publik presenterades den nya webbplatsen med tal och musikaliskt framträdande och engagerat eftermingel.


Vi som gör Musik Tre Sekler

  

Ingvar Lundkvist & Bernt Malmros med Musik Tre Seklers T-tröja

Bernt Malmros 

Ansvarig utgivare

 

Frilansande pianist / cembalist / klaver- / klavikord- och orgelspelare, violoncellist och violonespelare, pedagog och musikforskare med inriktning främst på 1600- och 1700-talens och det tidiga 1800-talets musik. Speciellt har han tagit sig an musiken från Sverige, övriga Östersjöregionen, Österrike och Italien.

 

Bernt har givit en stor mängd konserter, gjort TV- och radio-framträdanden och inspelningar i Sverige och utomlands, solo eller som ensemblespelare och ackompanjatör. Detta har lett honom till konserter på en mängd historiska platser, i kyrkor, slott, skolor, på museer, restauranger, parker, ambassader och T-bane-stationer i Stockholm, Mälardalen, Uppsala, Gotland, södra Sverige, Tyskland, Italien, Holland, USA … Många av konsertställena är återkommande, inte bara i Stockholm och Mälardalen, utan även i Tyskland och Italien.

 

Av denna verksamhet har en del hamnat på CD. Först ut var J. H. Roman A Portrait in Music (Proprius 1991). Därefter följde serien om fem CD-skivor inom projektet Stockholmsmusik genom tre sekler på Stockholms läns museum med början 1996, samt den nya skivserien, från och med 2014, med ännu mer ”nyupptäckt” gammal musik på det egna bolaget Ad Cultura, alla producerade tillsammans med Ingvar Lundkvist.


Ad Cultura 

 

Ad Cultura är den enskilda firma, den organisationsform, genom vilken Bernt Malmros sedan mer än 20 år bedriver sin konstnärliga verksamhet. Sedan 2014 är även Ad Cultura förlag för skivproduktion och artikelförfattande.


Ingvar Lundkvist

Webbredaktör

 

Ingvar har 45 års museierfarenhet från Stockholms stadsmuseum och Stockholms läns museum. Museifotograf i tjugo år, informatör och marknadsförare i tio år. Mångårig erfarenhet av arbete med grafisk form, trycksaksproduktioner och redaktionellt arbete. Lång erfarenhet av publikt museiarbete med bl.a. butiksverksamhet och teknik för program och utställningar.

  

Projektledare och producent tillsammans med Bernt Malmros i länsmuseets mångåriga musikprojekt Stockholmsmusik genom tre sekler med bland annat fem CD-skivor (ABLMCD1-5) som resultat. Hjälpt Bernt/Ad Cultura med bland annat  grafisk form till fyra CD-skivor (ACNo1-4).


Om GDPR

 

Den 25 maj 2018 trädde en EU-förordning för hantering av personuppgifter i kraft, som heter GDPR (General Data Protection Regulation) och som på svenska kallas Dataskydds-förordningen. Den ersatte PuL, den svenska personuppgifts-lagen som trädde i kraft 1998 och som reglerade hantering av personuppgifter.


Musik Tre Sekler tillämpar enligt GDPR uppgifts-minimering, dvs. vi tar endast in den personinformation som är nödvändig, för vår kommunikation med beställare av skivor samt prenumeranter på vårt nyhetsbrev. Dessa uppgifter är de enda persondata som Musik Tre Sekler registrerar.


Dessa uppgifter kan respektive uppgiftslämnare när som helst be oss att ändra eller radera. Detta kan göras via nyhetsbrevet (i sidfoten) eller via mail till oss.


Kontakta oss!

 

Vi är mycket glada för synpunkter och förslag till förbättringar och bidrag till vår webbplats! Eller vill du beställa CD-skivor? Eller . . .


Maila mail@musiktresekler.se 
eller använd kontaktformuläret
här nedan.

 
 
 
 

Om bild, text etc på MTS

 

Startsida / head

Detalj ur "Stockholms gamla slott från öster, ur Erik Dahlbergs "Svecia antiqua et hodierna", kopparstick av Adam Perelle 1670-74. Repro Marcus Andrae, Kungliga Biblioteket -- Midsommarafton vid Munkbron, akvarellerad konturetsning av Elias Martin, gravör M R Heland, 1790, beskuren, Stockholms stadsmuseum -- Järnvägsbron från Södermalm till Riddarholmen och Gamla stan (detalj). Foto 1896 av okänd fotograf, Stockholms stadsmuseum.


Startsida/"Atmosfär"-ljudcollage

Norrström, intro till "Stockholmskt 1600-tal", collage av Jan Ohlsson -- Lövmarknaden vid Munkbron, intro till "Stockholmskt 1700-tal, Anders Berg, traversflöjt, Sören Jansson, violin, Bernt Malmros, violin, collage av Jan Ohlsson -- Melinskans kaffehus, intro till "Goda gosse...", collage av Jan Ohlsson -- Intro till "Vårt kön...", collage av Jan Ohlsson -- Intro till "Stockholmskt 1800-tal", collage av Torsten Rundqvist.


Redaktionell text

Bernt Malmros & Ingvar Lundkvist


Artiklar / Biografier

Respektive författare (anges)


Minibiografier / Bon Mots

Bernt Malmros


Bilder / ljudspår / rättigheter

Fotograf/konstnär/arkiv/musiker/sångare/etc anges oftast vid eller i anslutning till respektive bild/ljudspår.

 

Rättigheterna till många av bilderna på vår webbplats faller inom ramen för CC (Creative Commons), PD (Public Domain) eller WC (Wikimedia Commons). Många porträtt från Statens porträttsamling / Nationalmuseum är tillgängliga via Wikimedia Commons.

Om våra ljudspår / spelare

 

Den inspelade musiken i sig är av central betydelse för vår webbplats. Därför har det varit viktigt för oss att se till så att musiken kan ljuda på ”Musik Tre Sekler”. Vår ambition är att varje artikel eller biografi skall ha ett eller flera ljudspår med info/länk till källa.

 

Majoriteten ljudspår är hämtade från någon av ”våra” CD-skivor, men även inspelningar från privata CD-skivor och äldre inspelningar på kassettband har kommit till användning.

 

Vi har valt ”mp3” som ljudformat. Små filstorlekar med tillräckligt bra ljudkvalitet. Den ”spelare” vi använder oss av är en HTML-kodning, som tyvärr resulterar i att olika webbläsare visualiserar kodningen/spelaren olika:

 

Microsoft Edge / Explorer

Små symboler i spelaren med info om spårlängd, uppspelningsmarkör och volymkontroll på stor ljus platta som tar onödigt mycket plats.

 

Mozilla Firefox

Tydliga symboler i spelaren med info om spårlängd, uppspelningsmarkör och volymkontroll på mörk bottenplatta.

 

Google Chrome
Små symboler i spelaren med info om spårlängd, uppspelningsmarkör och volymkontroll på stor ljus platta som tar onödigt mycket plats.

 

Safari
Stilren och enkel spelare med uppspelningsmarkör och info om spårlängd. Ingen volymkontroll i spelaren.

Röster om Musik Tre Sekler


Initiativet visar hur digital humaniora, som diskuteras allt mer flitigt vid svenska lärosäten, kan ta sig konkreta uttryck. I detta fall integreras digital teknik, humaniora och konst i ett lättillgängligt folkbildningsprojekt.

Tidskriften Respons, nr 1/2020

 

Den här fortfarande rätt okända svenska och stockholmska musikhistorien har nu blivit mer tillgänglig, genom att musikern och historikern Bernt Malmros och museimannen Ingvar Lundkvist nu gjort sin forskning tillgänglig på en ny webbplats, där var och en kan ta del av den unikt svenska musikhistorien …

P1 Vetenskapsradion Historia, 3 mars 2020

 

Läcker hemsida för äldre musik. Denna vackert utformade hemsida kan man lätt och underbart förlora sig i. ... De tre seklerna, ... tar gestalt inför ens ögon och öron.

Catharina Grünbaum i Bellmanssällskapets medlemsblad N:o 1 Anno 2020

 

Vilket bra initiativ med den nya hemsidan! Nätpublicering ger ju möjlighet till presentationer och fördjupningar som är svårt att åstadkomma på andra sätt.

HansErik Svensson, f.d. museiman, musikforskare


Tack … för … den nya hemsidan, med massor av intressant kunskap om den svenska musiken från 1600-tal till nutid. … det fyller ett stort och uppenbart hål i beskrivningar av kulturhistoria i Sverige, och på ett mycket tilltalande sätt.

Sören Jansson, violinist, Stockholm

 

Först och främst ett stort, respektfullt tack för hemsidan, som jag upptäckte tack vare Tidig Musik. Jag är mycket imponerad, men även berörd, av arbetet med att förklara och dra en lans för vårt mycket rika, svenska musikliv...

Dan Laurin, musiker, Åkersberga

 

Nu har jag botaniserat grundligt i ditt och Ingvars stora ”opus”. Imponerande, ett ”megajobb” ni lagt/lägger ned.

Allan Rothlind, Stockholm

 

First of all, I must tell you how incredibly impressed I am with your website, ... So much work, done with so much care and artistry! ... full of admiration for your energy and creativity!

Jaap ter Linden, gambist & cellist, Ohio, USA


Vilken spännande och fin webbplats! ... Spännande och intressant att läsa.

Helena Iggander, arkivarie, Kungliga Operan


Alltid lika trevliga, upplysande och välskrivna artiklar!

Peter Lönnerberg, cembalist