MUSIK TRE SEKLER

 

Musik Tre Sekler är en webbplats med ambitionen att levandegöra Stockholms musikliv från 1600-, 1700- och 1800-talen.


Dessa århundraden är tiden innan ljudinspelningar gav oss möjlighet att få ett hum om hur musiken lät.


Vägen till att förstå och kunna spela musiken från dessa århundraden går via många olika källor - originalnoter i manuskript eller tryck, skrifter i musikteori och spelpraxis, biografiska källor, allmänna internationella och nationella kulturhistoriska källor.


Vi vill här ge dig möjlighet att möta musiken, människorna och miljöerna från det svunna musiklivet i Stockholm under dessa århundraden.


Det är också vår förhoppning att "Musik Tre Sekler" ska kunna fungera som ett inspirerande komplement till övrig musikforskning och konsertverksamhet.


Ett avslutat länsmuseiprojekt

 

Om ett avslutat projekt på Stockholms läns museum
som nu har ny huvudman

 

Stockholms läns museum producerade under åren 1996 till 2009 fem CD-skivor med nyinspelad musik från 1600-, 1700- och 1800-talen. Projektledare och producent var Ingvar Lundkvist medan Bernt Malmros var inspelningsansvarig och medproducent. Hösten 2017 lades musikprojektet ner helt och hållet på länsmuseet. Hela resterande skivlagret såldes till Ad Cultura. Projektdokumentationen arkiverades.

 

Det arbete med forskning, publicering och konserterande som Bernt Malmros gjort till sin livsgärning fortsätter med oförtruten energi. Det är därför naturligt att Bernt tillsammans med Ingvar Lundkvist nu är de som för ”projektarbetet” med stockholmsmusiken under 1600-, 1700- och 1800-talen vidare. Webbplatsen Musik Tre Sekler är en fortsättning och naturlig del av det arbetet.

Om GDPR

 

Den 25 maj 2018 trädde en EU-förordning för hantering av personuppgifter i kraft, som heter GDPR (General Data Protection Regulation) och som på svenska kallas Dataskydds-förordningen. Den ersatte PuL, den svenska personuppgifts-lagen som trädde i kraft 1998 och som reglerade hantering av personuppgifter.


Musik Tre Sekler tillämpar enligt GDPR uppgifts-minimering, dvs. vi tar endast in den personinformation som är nödvändig, för vår kommunikation med beställare av skivor samt prenumeranter på vårt nyhetsbrev. Dessa uppgifter är de enda persondata som Musik Tre Sekler registrerar.


Dessa uppgifter kan respektive uppgiftslämnare när som helst be oss att ändra eller radera. Detta kan göras via nyhetsbrevet (i sidfoten) eller via mail till oss.


Vi som gör Musik Tre Sekler

  

Ingvar Lundkvist & Bernt Malmros med Musik Tre Seklers T-tröja

Bernt Malmros 

Ansvarig utgivare

 

Frilansande pianist / cembalist / klaver- / klavikord- och orgelspelare, violoncellist och violonespelare, pedagog och musikforskare med inriktning främst på 1600- och 1700-talens och det tidiga 1800-talets musik. Speciellt har han tagit sig an musiken från Sverige, övriga Östersjöregionen, Österrike och Italien.

 

Bernt har givit en stor mängd konserter, gjort TV- och radioframträdanden och inspelningar i Sverige och utomlands, solo eller som ensemblespelare och ackompanjatör. Detta har lett honom till konserter på en mängd historiska platser, i kyrkor, slott, skolor, på museer, restauranger, parker, ambassader och T-bane-stationer i Stockholm, Mälardalen, Uppsala, Gotland, södra Sverige, Tyskland, Italien, Holland, USA … Många av konsertställena är återkommande, inte bara i Stockholm och Mälardalen, utan även i Tyskland och Italien.

 

Av denna verksamhet har en del hamnat på CD. Först ut var J. H. Roman A Portrait in Music (Proprius 1991). Därefter följde serien om fem CD-skivor inom projektet Stockholmsmusik genom tre sekler på Stockholms läns museum med början 1996, samt den nya skivserien, från och med 2014, med ännu mer ”nyupptäckt” gammal musik på det egna bolaget Ad Cultura, alla producerade tillsammans med Ingvar Lundkvist.


Ad Cultura 

 

Ad Cultura är den enskilda firma, den organisationsform, genom vilken Bernt Malmros sedan mer än 20 år bedriver sin konstnärliga verksamhet. Sedan 2014 är även Ad Cultura förlag för skivproduktion och artikelförfattande.


Ingvar Lundkvist

Webbredaktör

 

Ingvar har 45 års museierfarenhet från Stockholms stadsmuseum och Stockholms läns museum. Museifotograf i tjugo år, informatör och marknadsförare i tio år. Mångårig erfarenhet av arbete med grafisk form, trycksaksproduktioner och redaktionellt arbete. 

  

Projektledare och producent tillsammans med Bernt Malmros i länsmuseets mångåriga musikprojekt Stockholmsmusik genom tre sekler med bland annat fem CD-skivor (ABLMCD1-5) som resultat. Hjälpt Bernt/Ad Cultura med bland annat  grafisk form till fyra CD-skivor (ACNo1-4).


Kontakta oss!

 

Vi är mycket glada för synpunkter och förslag till förbättringar och bidrag till vår webbplats! Eller vill du beställa CD-skivor? Eller . . .


Maila mail@musiktresekler.se 
eller använd kontaktformuläret
här nedan.

 
 
 
 

Om bild, text etc på MTS

 

Startsida / head

Detalj ur "Stockholms gamla slott från öster, ur Erik Dahlbergs "Svecia antiqua et hodierna", kopparstick av Adam Perelle 1670-74. Repro Marcus Andrae, Kungliga Biblioteket -- Midsommarafton vid Munkbron, akvarellerad konturetsning av Elias Martin, gravör M R Heland, 1790, beskuren, Stockholms stadsmuseum -- Järnvägsbron från Södermalm till Riddarholmen och Gamla stan (detalj). Foto 1896 av okänd fotograf, Stockholms stadsmuseum.


Startsida/"Atmosfär"-ljudcollage

Norrström, intro till "Stockholmskt 1600-tal", collage av Jan Ohlsson -- Lövmarknaden vid Munkbron, intro till "Stockholmskt 1700-tal, Anders Berg, traversflöjt, Sören Jansson, violin, Bernt Malmros, violin, collage av Jan Ohlsson -- Melinskans kaffehus, intro till "Goda gosse...", collage av Jan Ohlsson -- Intro till "Vårt kön...", collage av Jan Ohlsson -- Intro till "Stockholmskt 1800-tal", collage av Torsten Rundqvist.


Redaktionell text

Bernt Malmros & Ingvar Lundkvist


Artiklar / Biografier

Respektive författare (anges)


Minibiografier / Bon Mots

Bernt Malmros


Bilder / ljudspår / rättigheter

Fotograf/konstnär/arkiv/musiker/sångare/etc anges oftast vid eller i anslutning till respektive bild/ljudspår.

 

Rättigheterna till många av bilderna på vår webbplats faller inom ramen för CC (Creative Commons), PD (Public Domain) eller WC (Wikimedia Commons). Många porträtt från Statens porträttsamling / Nationalmuseum är tillgängliga via Wikimedia Commons.Releaseträffen för MTS

 

Den 13 februari 2020 var det release för Musik Tre Sekler i gemytlig miljö på Kristinehovs Malmgård på Södermalm.


Inför en musikaliskt och historiskt intresserad publik presenterades den nya webbplatsen med tal och musikaliskt framträdande och engagerat eftermingel.