Hans Jörgen Hake

F. ?, d. ?

Hans Jörgen Hake var ”Bestallten Violisten und Musico der Stadt Stade”. Stade var den svenska administrationens säte i hertigdömet Bremen-Verden. Hake finns upptagen bland de musiker som verkade vid drottningen Christinas kröning. En volumiös samling instrumentalmusik av Hake, trycktes i Stade 1654, då säte för den svenska administrationen i området, av Kungl. boktryckaren och formsnidaren Hans Holwein.

Ivar Hallström

F. 5 juni 1826 Stockholm, d. 21 april 1901 Stockholm

Ivar Hallström var elev av pianisten Passy i Stockholm, 1845 student i Uppsala där han 1849 tog ”hofrättsexamen”. Han tillhörde där den förtroliga kretsen kring Prins G*****. I Stockholm verkade han först som pianolärare tills han 1861 övertog ledningen över Lindblads musikskola. Hallström skrev en mängd sånger, skådespelsmusik och operor. Det var vid den här tiden otänkbart med en teaterpjäs utan musik!


Porträtt från imusiken.seNicolaus Olai Hiller

F. ? Hille socken, Gävle, d. 1688, Stockholm

Nicolaus Olai Hiller var bassångare och medlem av hovkapellet 1664-74. Från 1659 var han också rector cantus vid Storkyrkan och trivialskolan i Stockholm.

Carl Hintz

F. ca 1640, ?, d. ca 1710 Stockholm

Carl Hintz var musikant, violist, altsångare, sånglärare och medlem av hovkapellet 1666-74. Gustaf Düben vitsordar honom: ”…haffuer tient hehr i Kongl: Capellet för En vocalist och violist, han är perfect i sina styker, spehlar En godh viol, haffuer godh perfection in vocal Musicken…”


Jakob Axel Josephson

F. 27 mars 1818 i Stockholm, d. 29 mars 1880 i Uppsala

Jakob Axel Josephson blev student i Uppsala 1835 med musik som huvudämne, vilket 1842 resulterade i avhandlingen ”Några momenter till en karakteristik av den nyaste musiken”. Åren 1841-43 var han lärare i musik vid Katedralskolan. Han umgicks i kretsen kring Malla Montgomery-Silfverstolpe, Geijer, Wennerberg, Lindblad och Jenny Lind. Det var den då etablerade Jenny Lind som delvis bekostade hans utländska studier i Dresden och Leipzig 1844-47. Josephson, som var av judisk börd, övergick 1841 till kristendomen.


Porträtt från "Sånger och Visor"


"Svit" av Hans Hake. Här framförd av Affetti Musicali di Stoccolma. Finns som spår #2 på skivan Stockholmskt 1600-tal

"Sommarkväll" av Ivar Hallström. Här framförd av Bernt Malmros, flygel och Anna Nyhlin, sång. Finns som spår #16 på skivan Stockholmskt 1800-tal

"Sång under hungersnöden 1869" av J A Josephson. Här framförd av Bernt Malmros, taffel och Johan Christensson, tenor. Finns som spår #5 på skivan Stockholmskt 1800-tal