Jacopo Foroni (Giovanni Battista)

F. 25 juli 1825 Verona, d. 8 sept 1858 Stockholm (i koleran)

Jacopo Foroni fick grundlig utbildning av sin far Domenico som var kapellmästare. En brokig väg fram till musikerbanan gick via studier i juridik och matematik. Han blev ingenjörsofficer och tjänstgjorde en tid som sådan tills några kompositioner han gjort föll väl ut och blev populära. Redan innan sitt tjugonde år hade han hunnit avverka Holland, Belgien, Frankrike och Spanien som kapellmästare. I Milano rönte han 1848 stor uppskattning för två operor som han komponerat.


Till Stockholm kom han sommaren samma år tillsammans med Vincenzo Gallis italienska operatrupp. Han skrev operan ”Christina di Svezia” 1849 och blev samma år utnämnd till hovkapellmästare (efter J. F. Berwald). Som sådan gjorde han sig vartefter mer älskad av kapellisterna.


August Blanche yttrade följande om Foroni som musiker och personlighet: ”Häftig och brusande i början, blef han snart sina lugna kapellisters bästa vän … Rossinis och Donizettis och Verdis beundrare och elev törnade (han) i början något emot nordens smak för Tysklands mästare, en Mozart, en Weber; men han fann sig snart, tog seden dit han kom, tycktes sedan dela sin kärlek mellan Italiens och Tysklands partiturer, fyllde mästerligt sin plats och gaf ny ordning och lif åt det gamla kapellet … Få främlingar, om ens någon, hafva under så kort tid vunnit så många vänner som han, väninnor inte minst, ty han kunde vara förledande, förtjusande, oemotståndlig, när han ville, och han ville det nästan jämt.


Porträtt från Kungliga Hovkapellet

Frans Michael Franzén

F. i Uleåborg Finland 9 februari 1772,
d. på Säbrå biskopsgård i Hernösand 14 augusti 1847


Frans Michael blev vid 13 års ålder student vid Åbo akademi. Fadern dog två år därefter och sonen försökte då övervinna sin olust att axla dennes yrke, köpmannens. Hågen stod dock helt klart till andra mer andliga ting och han återvände snart till Åbo, där han 1789, blott sjutton år gammal, avlade magisterexamen. Efter studier i Kants filosofi vid Uppsala universitet återvände han 1791 till Åbo för att lägga fram sin avhandling "Om språkets ursprung". Han verkade i Åbo som lärare, men reste regelbundet till Stockholm och  umgängeskretsen kring Olof Åhlström. 1795 företog han en resa till Danmark, Tyskland, Frankrike och England. 1798 professor i lärdomshistoria vi Åbo akademi, prästvigd 1803.


Genom samarbetet med Åhlström vinner de av honom tonsatta dikterna vida spridning. Vi finner dem i "Skaldestycken satte i musik": "Livets njutning", "Goda gosse" och "Champagnevinet" är de mest omtalade. 1808 invaldes Franzén i Svenska Akademien. Samtidigt erövrades hans hemtrakt av ryska styrkor. Med tungt hjärta tvangs han välja sida och 1810 lämna det av Tsarväldet erövrade Finland för att överflytta till Sverige. Han fick befattning som kyrkoherde i Kumla, senare i S:ta Clara i Stockholm för att sedemera sluta som biskop i Hernösand. I den epokgörande 1819 års psalmbok finner vi flera psalmer av Franzén som kommit att bli mycket folkkära: "Bereden väg för Herran", "O Jesu, än de dina", "Vad ljus över griften".


F M Franzén, porträtt i profil av Fredrika Bremer 

Christian Geist

F. 1640 Güstrow, d. 1711 Köpenhamn

Christian Geist var organist, gambist och bassångare, ävenså en mycket högt skattad komponist. Om Geist hette det att “han hade en delikat stil som avslöjade hans musikaliska umgänge med italienska musiker”. Under hela 1670-talet var han verksam i Stockholm och han komponerade där mängder av andliga kantater till gudstjänstbruk. Dessa kantater finns i Dübensamlingen i Uppsala. Hela Geists familj omkom vid den stora teaterbranden i Köpenhamn 1711.


Per Adolf Granberg

F. Göteborg 17 april 1770, d. Clara församling, Stockholm 5 feb 1841

Per Adolf Granbergs första diktsamling trycktes 1798. Han bosatte sig sedermera i Stockholm och startade där ett tryckeri. 1803 anställdes han i Kammarkollegium som kammarskrivare och innehade sedan många olika sådana uppdrag, bland annat i Lantbruksakademien (fr. 1826). Detta förbättrade hans ekonomi, så att han lättare också kunde fortsätta sitt skrivande.


Granbergs författarskap kom med tiden mer och mer att inriktas på äldre svensk historieskrivning, pionjärarbete inom systematisk statistik, språkvetenskap och svensk vitterhet.Porträtt från Svenskt biografiskt lexikon


Johan Fredrik Grenser

F. Dresden ca 1755, d. Stockholm 1795

Johan Fredrik Grenser kom 1777 i sällskap med Johann Gottlieb Naumann till Stockholm och Hovkapellet. Han anställdes i orkestern som oboist, men övergick 1783 till att spela sitt huvudinstrument, traversflöjt. Grenser skrev kammarmusik och solokonserter för sina instrument, balett- och inläggsmusik till operor och teaterstycken samt symfonier. Dessutom medverkade han flitigt i det offentliga konsertlivet, både som solist och dirigent. Grensers "Trios op 1" publicerades i Amsterdam 1777 av Hummels förlag vilket hade mycket goda kontakter med Stockholm. Grenser dör i Stockholm den ömsom kalla, ömsom slaskiga usla vårvintern 1795 ett par veckor efter Bellman, ett par veckor före Kellgren.


Prins Gustaf (G*****)

F. 18 juni 1827 Stockholm, d. 24 sept 1852 Kristiania (Oslo)

Prins Gustaf var arvprins av Sverige, Oscar I:s son. Han studerade från 1844 flera terminer vid Uppsala Universitet. Hans rikaste anlag ansågs vara de musikaliska. A. F. Lindblad var hans lärare, men han tog också musikaliska intryck av Geijer, Wennerberg, Josephson och I. Hallström. De flesta av hans många sånger och manskvartetter är komponerade mellan 1844-50. Studentsången ”Sjung om studentens lyckliga dag” är komponerad 1851.


"Romance" av Jacopo Foroni. Här framförd av Bernt Malmros, taffel, Sören Jansson, violin och Magnus Malmros, violoncell. Finns som spår #19 på skivan Stockholmskt 1800-tal

"Champagnevinet", med text av Franzén. Här framfört av Johan Christensson, tenor och Bernt Malmros, klaver. Finns som spår #9 på skivan Goda gosse glaset töm

"Es war aber an der Stätte..." av Christian Geist. Här framfört av Affetti Musicali di Stoccolma. Finns som spår #10 på skivan Stockholmskt 1600-tal

"Återseendet - Saliga timma" med text av Per Adolf Granberg. Här framfört av Anna Nyhlin, sång och Bernt Malmros, klaver. Finns som spår #10 på skivan NU

"Trio, C-dur, op. 1" av Johan Fredrik Grenser. Här framförd av Pasticcio på tidens instrument. Finns som spår #2 på skivan Stockholmskt 1700-tal

"Mina lefnadstimmar stupa" med musik av Prins Gustaf. Här framförd av Bernt Malmros, taffel, och Johan Christensson, tenor. Finns som spår #11 på skivan Stockholmskt 1800-tal