1800nu


Levande musikarv


Svenskt biografiskt lexikon


Kungliga biblioteket


Drottningholms Barockensemble


Kristinehovs Malmgård


Salsta Slott


UNIVERSUM NOLL


Föreningen för Tidig Musik


Kungliga Musikhögskolan


Sv. kvinnobiografiskt lexikon


Bellmanssällskapet


Digitala Stadsmuseet


KVAST


Anna Nyhlin


Göteborg baroque


Musikverket


Dübensamlingen Upps.univ.bibl


iMUSIKEN


Scenkonstmuseet


Musikaliskt Tidsfördrif


Gran Tonante


Klaverens Hus


Magasinet OPUS