Äldre "Bon Mot"

Här samlar vi de illustrationer och citat som vi tidigare publicerat under rubriken "Månadens Bon Mot"

  

Bon Mot juli -21

  

Carl Israel Hallman ...

... om musikens skapelsekraft
i menskliga lynnen ...

  

Bon Mot april -21

  

Bakvänd blåsare

 

Carl August Ehrensvärds
teckning får representera att
vi här firar ett år av Bon Mot

  

Bon Mot januari -21

  

En tidrymd öppnad är ...

 

Kantat på Nyårsdagen 1801

"En tidrymd öppnad är,
en annan gått till ända ..."

  

Bon Mot juni -21

  

"Midsomar Dagen . . .

 

. . . på Ladugårds järdet, 1785"

av M R Heland / Elias Martin

  

Bon Mot mars -21

  

Den Svenska Argus

 

"Musiken har Sin dygd: hon
bidrager icke allenast till
Sinnets Frihet och nöÿe, ..."


  

Bon Mot från året 2020

  

Bon Mot maj -21

  

"FÄRGOR" enligt Envallsson

 

Om analogien mellan naturens
färger och musikens toner

  

Bon Mot februari -21

  

Magalottis resa i Sverige 1674

 

"Bröllop firas med stor ståt,
äfven hos borgerskapet. …
Där dricka de och skämta ..."