MUSIK  TRE  SEKLER

Stockholms musikliv under 1600-, 1700- & 1800-talen

Äldre "Bon Mot"

Här samlar vi de illustrationer och citat som vi tidigare publicerat under rubriken "Månadens Bon Mot"

  

Bon Mot juni -20

   

"Jenny Lind-febern"


Skämtteckning med texten ”Ett hospital hvaruti intages alla patienter hvilka Jennyfebern bringat till vansinnighet”

  

Bon Mot maj -20

   

"Baroque musik" enligt Envallsson

  

Carl Magnus Envallsson är mannen bakom Sveriges första musikaliska lexikon på svenska. Verket var på 346 sidor och trycktes i Stockholm 1802.

  

Citatet ger en fingervisning om synen under andra hälften av 1700-talet på "baroque musik" såsom varande mossig och tillkonstlad. 

  

Bon Mot april -20

Carl August Ehrensvärd tecknar här djur med mänskliga drag i form av tre musikanter: ett fiolspelande sto, en klavikordspelande tjur och ett sjungande åsnesto. Tosterup, 1790-talet

www.musiktresekler.se                                       MUSIK TRE SEKLER                            mail@musiktresekler.se      

  

Om Musik Tre Sekler och Ad Cultura                      Musik Tre Seklers Nyhetsbrev - läs mer!