Äldre "Bon Mot"

Här samlar vi de illustrationer och citat som vi tidigare publicerat under rubriken "Månadens Bon Mot"

  

Bon Mot augusti -20

   

"Ett slotter öhl"

    

Folkfest vid Svartsjö slott ca 1780, fångat av den främste folklivsskildraren i bild under gustaviansk tid - Pehr Hilleström

  

Bon Mot maj -20

   

"Baroque musik" enligt Envallsson

  

Carl Magnus Envallsson är mannen bakom Sveriges första musikaliska lexikon på svenska. Verket var på 346 sidor och trycktes i Stockholm 1802.

  

Citatet ger en fingervisning om synen under andra hälften av 1700-talet på "baroque musik" såsom varande mossig och tillkonstlad. 

  

Bon Mot juli -20

   

Drottning Christinas maxim nr 30

    

"Livet liknar en skön symfoni som
intager, som förnöjer men som varar
alltför kort."


  

Bon Mot april -20

Carl August Ehrensvärd tecknar här djur med mänskliga drag i form av tre musikanter: ett fiolspelande sto, en klavikordspelande tjur och ett sjungande åsnesto. 1790-talet

  

Bon Mot juni -20

   

Jenny Lind-febern

    

Skämtteckning med texten ”Ett hospital hvaruti intages alla patienter hvilka Jennyfebern bringat till vansinnighet”

www.musiktresekler.se                                       MUSIK TRE SEKLER                            mail@musiktresekler.se      

  

Om Musik Tre Sekler och Ad Cultura                      Musik Tre Seklers Nyhetsbrev - läs mer!