Äldre "Bon Mot"

Här samlar vi de illustrationer och citat som vi tidigare publicerat under rubriken "Månadens Bon Mot"

  

Bon Mot april -21

  

Bakvänd blåsare

 

Carl August Ehrensvärds
teckning får representera att
vi här firar ett år av Bon Mot

  

Bon Mot januari -21

  

En tidrymd öppnad är ...

 

Kantat på Nyårsdagen 1801

"En tidrymd öppnad är,
en annan gått till ända ..."

  

Bon Mot oktober -20

  

Musik i diplomatins tjänst?

    

Kurfursten Karl Gustav av Pfalz fredsmåltid i Nürnbergs rådhus
den 25 september 1649.


  

Bon Mot juli -20

   

Drottning Christinas maxim nr 30

    

"Livet liknar en skön symfoni
som intager, som förnöjer men
som varar alltför kort."


  

Bon Mot april -20

Carl August Ehrensvärd tecknar djur med mänskliga drag i form av tre musikanter: ett fiolspelande sto, en klavikordspelande tjur och ett sjungande åsnesto. 1790-talet

  

Bon Mot mars -21

  

Den Svenska Argus

 

"Musiken har Sin dygd: hon
bidrager icke allenast till
Sinnets Frihet och nöÿe, ..."


  

Bon Mot december -20

  

Thors Högtid av Pehr Hörberg

 

"Thors Högtid Som Firades vid
Vinter-Solståndet och Kallades Jul;
Som än i Sverige Så kallas ...


  

Bon Mot september -20

  

"General-Bass"

    

Några perspektiv kring begreppet "General-Bass" utifrån Envallssons "Svenskt Musikaliskt Lexikon" från 1802. Med rötter i 1600-talet påverkar "General-Bassen" dagens musik.

  

Bon Mot juni -20

   

Jenny Lind-febern

    

Skämtteckning med texten ”Ett
hospital hvaruti intages alla
patienter hvilka Jennyfebern
bringat till vansinnighet”

  

Bon Mot februari -21

  

Magalottis resa i Sverige 1674

 

"Bröllop firas med stor ståt,
äfven hos borgerskapet. …
Där dricka de och skämta ..."


  

Bon Mot november -20

  

Motteto - ett litet vackert ord

    

Månadens ”Bon Mot” behöver ingen vidare förklaring än den som Carl Envallsson här ovan så fint givit oss i sin "Svenskt musikaliskt lexikon, efter grekiska, latinska, italienska och franska språken” från 1802.

 

Lyssna på tre vackra verk.

  

Bon Mot augusti -20

   

"Ett slotter öhl"

    

Folkfest vid Svartsjö slott ca 1780,
fångat av den främste folklivs-
skildraren i bild under
gustaviansk tid - Pehr Hilleström

  

Bon Mot maj -20

   

"Baroque musik"

  

Carl Magnus Envallsson är mannen bakom Sveriges första musikaliska lexikon på svenska. Verket var på 346 sidor och trycktes i Stockholm 1802.

  

Citatet ger en fingervisning om synen under andra hälften av 1700-talet på "baroque musik" såsom varande mossig och tillkonstlad.