Äldre Bon Mots

Här samlar vi de illustrationer och texter som vi tidigare publicerat under rubriken "Månadens Bon Mot"

  

Bon Mot juni -22

 

Vid vårterminens slut

 

Ett vackert stycke av J G Conradi från
Normal-Sångbok för svenska skolor

  

Bon Mot mars -22

 

Från bal till arsenal

 

Vauxhallen var i slutet av 1700-
talet en modern nöjeslokal

  

Bon Mots från 2021

  

Bon Mot maj -22

 

Den tredje Gustafs mod

 

En uppfordrande hyllningskantat av
Stenborg på årsdagen av kröningen

  

Bon Mot februari -22

 

Josabet Sjöbergs taffel

 

Akvarellisten Josabet Sjöberg
hade även en musikalisk ådra

  

Bon Mots från 2020

  

Bon Mot april -22

 

Fredsappellen Amphion

 

En appell från 1778 för fredens
seger över barbariet och kriget

  

Bon Mot januari -22

 

Med notsläde till Uppsala

 

Om Dübensamlingen i Uppsala
universitetsbibliotek